Zvětšení prostaty

Nezhoubné zvětšení prostaty (aneb benigní hyperplazie prostaty aneb zbytnění prostaty) je u mužů velmi častým onemocněním, po 80. roce života se nachází až u 8 z 10 mužů. Není to onemocnění vážné, má však často nepříjemné projevy snižující kvalitu života, někdy mohou vzniknout život ohrožující komplikace, a co je velmi důležité – nezhoubné zvětšení prostaty není snadné bez provedení jistých vyšetření odlišit od obávané rakoviny prostaty.

Nezhoubné zvětšení prostaty je stav, kdy se buňky tohoto orgánu začnou více množit a to vede k zvětšení prostaty. Prostata je žláza nacházející se u mužů v oblasti pánve pod močovým měchýřem a anatomicky velmi blízko ke stěně konečníku. Prostatou prochází močová trubice z močového měchýře směrem k penisu. Při ejakulaci se z drobných žlázek tvořících strukturu prostaty uvolňuje prostatický sekret a ten pak tvoří až 1/3 objemu ejakulátu. Látky obsažené v této prostatické tekutině jsou důležité pro delší přežívání spermií v pohlavním ústrojí ženy, pro pohyb spermií, způsobují stahy děložního svalstva a mají mnoho dalších funkcí. Funkce prostaty je tedy úzce spojená s rozmnožováním člověka.

Příčiny

Jaké jsou příčiny, které způsobují nezhoubné zmnožení buněk prostaty? Není to zcela vyřešená problematika, ale zdá se, že za tím stojí vyšší věk a působení pohlavních hormonů. Předpokládá se, že vliv na zbytnění prostaty má jak klasický mužský hormon testosteron, tak ženské estrogeny (které se ovšem u mužů v malé míře vyskytují také). S rostoucím věkem u muže hladina testosteronu klesá a hladina estrogenů roste. Tato hormonální nerovnováha pak má za následek větší citlivost buněk prostaty na hormony a jejich zmnožení.

Projevy

Znovu zdůrazňuji fakt, že projevy benigní hyperplazie prostaty jsou samy o sobě prakticky neodlišitelné od projevů rakoviny prostaty. Projevy nezhoubného zvětšení prostaty jsou způsobeny tím, že zvětšená prostata utlačuje a zužuje močovou trubici, která prostatou prochází. K projevům jejího útlaku patří zejména pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře, častější močení v noci, odtok tenkého proudu moči a přerušované močení. Nejde většinou o nijak dramatické příznaky a mnoho mužů s nimi urologa ani nenavštíví.

Schéma – Zúžení močové trubice zvětšenou prostatou

Komplikace: Komplikace zvětšení prostaty mohou být i život ohrožující. Při narušeném vyprázdňování močového měchýře zúženou močovou trubicí může dojít k tomu, že se do moči nahromaděné v močovém měchýři dostanou bakterie. Vzniká pak infekce močových cest, která může postihnout i ledviny a dostat se do krve (hrozí její otrava). Tuto komplikaci je nutné neprodleně léčit antibiotiky.

Diagnostika

Vzhledem k anatomické poloze prostaty je možno při projevech jejího zvětšení provést digitální (tj. prstem) vyšetření prostaty přes konečník. Jedná se o součást vyšetření per rectum. Lékař vstrčí prst v rukavici namazané gelem do konečníku a je schopný přes stěnu konečníku vyšetřit hmatově prostatu. Zjistí její přibližnou konzistenci. Udává se, že zdravá prostata normální velikosti i prostata nezhoubně zvětšená mají být měkké a dobře prohmatné. Nahmatá-li lékař prostatu tvrdou, může to být známkou nádorového procesu.

U podezření na zbytnění prostaty se dále provádí test na PSA. PSA je látka zvaná Prostatický Specifický Antigen. PSA je látka tvořená zdravými i nádorovými buňkami prostaty. Podstata vyšetření je v tom, že většinou koncentrace PSA v krvi u nenádorového zvětšení prostaty sice stoupne, nikoliv však do hodnot typických pro rakovinu prostaty. PSA je tedy ideálním tumor markerem.

Další možností vyšetření prostaty je starý dobrý ultrazvuk, který má uplatnění v zjištění struktury prostaty a v odhalení případného nádorového procesu. V případě obav z nádorového procesu lze vyšetření doplnit biopsií prostaty (odebrání vzorku prostaty tenkou jehlou).

Prevence

Prevence vzniku zbytnění prostaty není dost dobře možná. Prevenci pokročilé formy onemocnění je pak včasná diagnostika a léčba nemoci v jejích počátečních stádiích.

Léčba

Použít lze léky a uvažovat se dá o chirurgickém řešení. Popíšu možnosti léčby jen velmi zběžně, o jednotlivých možnostech vám konkrétněji a detailněji řekne váš ošetřující lékař.

1. Léky – používanými léky jsou tzv. alfa-blokátory (např. sloučenina tamsulosin obsažená v lécích jako je Taflosin, Tamurox, Tamsulosin, Fokusin, Omnic Tocas aj.). Tyto léky mají tlumivý vliv na buňky hladké svaloviny v prostatě. Uvolněním svalů pak způsobí rozšíření močové trubice a částečně odstraní překážku v odtoku moči.

2. Chirurgické řešení – Provádí se odstranění prostaty a to buď přes močovou trubici nebo jako klasický chirurgický zákrok skrz břišní stěnu.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013