Živočišné uhlí

Živočišné uhlí (aktivní uhlí) je jedno z nejčastějších běžně prodávaných léčiv. Již tradičně se používá u různých trávících obtíží, typicky u průjmů. Používá se však i u řady otrav, ačkoliv jeho efekt je do značné míry omezený.

Princip

Živočišné uhlí má molekulárně velký aktivní povrch a předpokládá se, že je schopno na sebe vázat celou řadu škodlivin a toxických látek a tím snižovat jejich vstřebávání trávícím traktem. Uhlí se vyrábí buď ve formě tablet nebo ve vodě rozpustného prášku.

Využití

V běžném životě užíváme tablety živočišného uhlí v případech trávících obtíží, obvykle u infekčních průjmových onemocnění a u dráždivého tračníku. V akutní medicíně využíváme živočišného uhlí i u výplachu žaludku, který provádíme u řady otrav. Po zavedení hadice do žaludku a jeho výpláchnutí tekutinou do něj před ukončením procedury aplikujeme živočišné uhlí, aby na sebe navázalo zbývající škodliviny.

Nevýhody

Aktivní uhlí nicméně celou řadu látek neabsorbuje, nedá se proto použít u otrav alkoholem nebo metanolem. Nesmíme zapomenout ani na to, že živočišné uhlí zabarvuje sliznici trávícího traktu dočerna a kromě toho způsobí černé zabarvení stolice. Z toho důvodu bychom živočišné uhlí neměli použít tehdy, pokud plánujeme u pacienta provést endoskopický zákrok (např. kolonoskopie). Užívá-li nemocný jiné léky, měl by být mezi jejich užitím a užitím živočišného uhlí časový interval alespoň dvou hodin. Existuje totiž riziko, že by molekuly aktivního uhlí vázaly účinné látky léků a zabránily jejich vstřebání

Závěr: Živočišné uhlí je účinný prostředek v léčbě průjmů a akutních otrav, musíme však mít na paměti jeho jistá omezení.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013