Záškrt

Záškrt je infekční onemocnění dýchacích cest postihující zejména malé děti. Dnes se již téměř nevyskytuje, bylo vymýceno očkováním. Dříve byla tato nemoc nicméně obávaná a celou řadu dětí usmrtila.

Příčiny

Příčinou nemoci je bakterie Corynebacterium diphteriae [Korynebakterium diftérie]. Tento bacil se přenášel kapénkovou infekcí a napadal zejména dutinu ústní a horní cesty dýchací. Po osídlení dýchacích cest (zejména mandlí) začnou bakterie produkovat toxin, který se vstřebává do krve.

Projevy

Toxin má škodlivý vliv na sliznici dýchacích cest, způsobí její odumírání a vznik pablán. Nemoc s projevuje horečkou, bolestí v krku, bolestivým polykáním, zvětšením krčních lymfatických uzlin, otokem krku a při zúžení dýchacích cest pablánami i dušností. Kromě toho může toxin poškodit srdeční svalovinu a tkáň ledvin.

Diagnostika

Kromě výše zmíněných obtíží je důležité vyšetření dutiny ústní a horních cest dýchacích na ORL, kde lékař zpozoruje pablány. Z ložisek lze odebrat vzorky na mikrobiologické vyšetření, které může prokázat přítomnost bakterií a z laboratorního vyšetření krve by se dala zjistit přítomnost toxinu.

Prevence

Účinnou prevencí je očkování, které je součástí povinného očkovacího kalendáře. Po aplikaci vakcíny získá člověk imunitu nikoliv vůči bakterii (která nám sama o sobě až tolik nevadí), ale proti jejímu toxinu.

Léčba

Proti bakteriím se používají antibiotika, proti toxinu kolujícímu v krvi se podává speciální antitoxin. Čím dříve se antitoxin aplikuje, tím větší má nemocné dítě šanci na přežití. Monitorace na jednotce intenzivní péče a zajištění průchodných dýchacích cest může být nutné u těžce probíhajících infekcí.

Nutno znovu zopakovat, že dříve se na záškrt běžně umíralo a je to očkování, které nemoc v České republice prakticky vymýtilo.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013