Vylučovací urografie

Vylučovací urografie je označení pro rentgenové vyšetření močových cest. Na našem pracovišti ho nenecháváme provádět až tak často a mnohdy ho nahrazujeme jinými zobrazovacími metodami, své opodstatnění nicméně stále má.

Princip

Princip spočívá v podání kontrastní látky do žíly. Slovo „kontrastní“ znamená, že je vidět na rentgenu. Tekutina protéká cévami v našem těle a po chvíli se dostane do ledvin, kde se přefiltruje do moči. Pak protéká močovými cestami do močového měchýře a nakonec ji vymočíme. Jak tekutina plní močové cesty, uděláme v časovém odstupu několik rentgenových snímků. Ty ukáží rychlost průtoku kontrastní látky oběma ledvinami a močovody a nakonec zobrazí i samotný močový měchýř. Jak tekutina protéká dutými močovými cestami, vidíme díky ní jejich stěny a případné nerovnosti, překážky apod.

Příprava

Před vyšetřením není třeba zvláštní příprava. Vyšetření se provádí nalačno a kvůli vpichu kontrastní látky obvykle s předstihem podáme slabé protialergické léky jako prevenci alergické reakce.

Význam: Význam jsem už víceméně uvedl v principu vyšetření. Hlavní funkcí vylučovací urografie je zjistit překážky odtoku moči. Díky kontrastní látce uvidíme zúžení močových cest i jejich uzávěry – zjistit tak můžeme nádorová onemocnění močových cest, močové kameny apod.

klasický příklad použití – Máme pacienta, kterému děláme ultrazvuk břicha. Na ultrazvuku náhodně najdeme rozšířenou ledvinnou pánvičku (tj. prostor, do kterého odtéká moč z ledviny). Teď nás zajímá, proč je pánvička rozšířená. Může to být vrozené a pak je to bezvýznamné. Na druhou stranu je možné, že v močovodu pod pánvičkou je nějaká překážka a v pánvičce se hromadí moč, která pánvičku tlakem rozšíří. To by bylo nebezpečné, protože časem by moč svým tlakem mohla zničit ledvinnou tkáň. K rozlišení použijeme vylučovací urografii. Po jejím provedení lékař napíše, že obě ledviny vylučují moč správně. Tím máme ověřeno, že roztažená pánvička nesouvisí s hromaděním moče a pacienta bez obav propustíme.

Problémy: V podstatě jediný problém spočívá v riziku vzniku alergické reakce po podání kontrastní látky. Jde o výjimečné případy, vzhledem k podání do žíly však může být eventuální alergická reakce silná a vzácně mít charakter anafylaktického šoku. Už z toho důvodu není špatný nápad podat před vyšetřením léky proti alergii, a to zejména u lidí s potvrzenými alergickými projevy.

Výhody

Hlavní výhodou vyšetření je relativní nenáročnost a neinvazivita. Jediným zákrokem je vpíchnutí kontrastní látky na ruce a zbytek je v podstatě prosté rentgenové vyšetření.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013