Tamoxifen

Tamoxifen je jedním z nejpoužívanějších protinádorových léků. Má velké využití v boji s rakovinou prsu.

Obecně: Tamoxifen není chemoterapeutikem a je důkazem rostoucího využití informací o fyziologických i patologických procesech v organizmu na molekulární úrovni. Využíváme zde znalostí o buňkách prsní tkáně. Ty totiž mají růstovou opovídavost na ženské pohlavní hormony, zejména na estrogeny. To znamená, že vyšší hladina estrogenů vede k růstu prsní tkáně, jak je tomu zejména v dospívání.

Princip

U některých nádorů prsu si rakovinné buňky ponechávají receptory, které reagují na estrogeny, a někdy jich mají dokonce nadbytek. To vede k tomu, že tyto nádory jsou ve svém růstu podporovány vyšší hladinou estrogenů a my je označujeme jako hormonálně dependentní typy nádorů (na hormonech závislé). Na druhou stranu to vedlo k nápadu, že blokováním těchto receptorů by šlo růst nádoru zpomalit či zastavit.

Tamoxifen je velmi zajímavou látkou, která je výsledkem výše zmíněných objevů. Jedná se odborněji řečeno o selektivní modulátor estrogenových receptorů. To znamená, že na estrogenové receptory prsní tkáně a hormonálně dependentních buněk rakoviny prsu působí tamoxifen tlumivě (tj. chová se jako antiestrogen), zatímco ve zbytku těla estrogenenové receptory aktivuje (tj. chová se jako estrogen). Zablokování receptorů hormon dependentních forem rakoviny prsu vede k zástavě množení nádorových buněk. Výsledky jsou dobré, nicméně u pacientek může časem vzniknout neodpovídavost nádorových buněk na tuto léčbu.

Před samotným podáním tamoxifenu musí pochopitelně předcházet bioptický odběr nádorové tkáně a vyšetření nádorových buněk na přítomnost receptorů pro estrogeny. Jsou-li tyto receptory přítomny a funkční, může být po splnění dalších kritérií tamoxifen podán. V opačném případě nemá jeho podání smysl.

Nevýhody

Jak je již řečeno výše, ne všechny formy rakoviny prsu si ponechaly schopnost odpovídat na hladinu estrogenů a na takové již tamoxifen nepůsobí. U žen před přechodem může tamoxifen způsobovat nepravidelnou menstruaci, někdy se objevují příznaky přechodu. Tamoxifen aktivuje estrogenové receptory v děloze, čímž může způsobit růst děložní sliznice a zvyšuje riziko vzniku rakoviny dělohy.

Výhody

U hormon dependentních nádorů má tamoxifen dobré účinky a i jeho estrogenní účinek na zbytek těla má mnoho výhod – snižuje se hladina cholesterolu a je zde i nezanedbatelný vliv tamoxifenu na kostní metabolizmus, kdy působí proti osteorporóze.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013