Syndrom spánkové apnoe

Chrápání je velmi častý problém. Mohlo by se zdát, že vadí jen tomu, kdo s chrápajícím spí (lépe řečeno se snaží spát) v jedné místnosti. Ve skutečnosti může být chrápání závažný příznak, který s sebou může nést značné zdravotní komplikace. Může totiž být součástí tzv. syndromu spánkové apnoe a o tom všem si povíme níže.

Příčiny

Chrápání je nepříjemně znějící zvuk, který vzniká vibracemi struktur v dutině ústní a nosohltanu tvořícími překážku proudění vzduchu. Zodpovědné jsou zejména měkké patro, čípek (uvula) a někdy i kořen jazyka. Problém je způsobený hlavně svalovou slabostí v těchto anatomických strukturách, takže při nádechu začnou zapadávat. Na svalové slabosti se spolupodílí kouření a alkohol.

Za chrápáním u dětí může stát zvětšená nosní mandle, která blokuje dýchací cesty. Chrápání je také časté u obézních lidí a to proto, že stěny nosohltanu obsahují více tuku a to je zúžuje.

Projevy

Svalovou slabostí kombinovanou s dalšími rizikovými faktory vzniká ten nepříjemný zvuk. Problém je, že chrápání je často projevem syndromu spánkové apnoe. U tohoto syndromu je kromě chrápání problém v tom, že při nádechu jsou stěny nosohltanu oslabené natolik, že zkolabují a uzavřou tím zcela dýchací cesty. Celé to probíhá tak, že nemocný dýchá ústy, silně chrápe a pak najednou přestane dýchat. To trvá někdy i několik desítek vteřin. Člověk se začne dusit, koncentrace kyslíku v jeho krvi klesá, nakonec se probudí se (což si ráno ani nemusí pamatovat) a začne dýchat. Za chvíli zase usne a celé se to opakuje. Takových period bez dýchání může být mnoho za noc a nesou s sebou značné zdravotní komplikace. Za prvé se člověk nevyspí, protože se několikrát za noc budí. Je pak přes den unavený, ospalý a nevýkonný, často ho bolí hlava. Při nedostatku kyslíku se navíc přes noc opakovaně aktivují obranné mechanismy, které mají za následek zrychlení srdeční akce a zvýšení krevního tlaku. Vznikají proto častěji takové komplikace jako je rychlejší průběh aterosklerózy a častější vznik infarktu myokardu a obou typů mozkové mrtvice (ischemická při vzniku trombu v ateroskleroticky zúžené mozkové tepně a krvácivá při krvácení do mozku z vysokého tlaku). Chrápání jako součást syndromu spánkové apnoe je tedy velice varovné a mělo by být konzultováno s lékařem!

Diagnostika

Chrápání se zjistí velmi snadno, protože partner/-ka nemocné osoby si na jeho/její chrápání bude stěžovat. A jak zjistíme, jestli je zjištěné chrápání spojené se syndromem spánkové apnoe? Pokud se dotyčný často budí a občas přestává v noci dýchat, je to velmi pravděpodobné. Také se někdy provádí vyšetření ve spánkové laboratoři, kdy je člověk během spánku připojen na různé přístroje a je zjišťována frekvence jeho dýchání a nasycení krve kyslíkem.

Prevence

Jako prevenci chrápání lze učinit některá opatření. Vhodné je vyvarovat se alkoholu před spaním, přestat kouřit, zhubnout a snažit se spát na boku. Při spaní na boku totiž neblokují struktury v dutině ústní dýchací cesty. Pro celkově lepší spánek se také doporučuje spát v dostatečně vyvětrané místnosti, kde není příliš teplo (teplota pod 20°C).

Léčba

Léčba chrápání je chirurgická a není žádnou vzácností její provedení. Chrápání působí problémy v partnerském životě a může ohrožovat zdraví nemocného. Chirurgicky se provede tzv. uvulopalatopharyngoplastika. Za tímto složitým názvem se skrývá výkon, při němž se odstraní uvula a ostatní struktury v zadní části dutiny ústní, které působí obstrukci proudu vzduchu.

Kromě chirurgického řešení se provádí i jednoduché laserové výkony, které mají zajizvit měkké patro a zabránit tak jeho zapadání a vibracím při dýchání. Nejsem s úspěšností laserových výkonů blíže seznámen, ale pokud je vysoká, považoval bych ji za lepší řešení než klasickou chirurgii.

Syndrom spánkové apnoe spojený s chrápáním se léčí pomocí tzv. CPAP [SÍPAP]. To je zkratka pro Continuous Positive Airway Pressure a znamená dýchání s pozitivním přetlakem. Nemocný si na noc nasadí dýchací masku napojenou na speciální přístroj a vzduch je v masce tímto přístrojem stále udržován pod vyšším tlakem. Tento tlak roztahuje dýchací cesty a brání jejich kolapsu.

U dětí, jejichž chrápání je způsobeno zvětšenou nosní mandlí, se tato mandle chirurgicky odstraňuje.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013