Sweetův syndrom

Sweetův syndrom je vzácné a ne zcela probádané kožní onemocnění. Vyskytuje se spíše u lidí nad 50. rokem věku.

Příčiny

Nejsou zcela probádané. Uvažuje se o určitém genetickém předpokladu ke vzniku syndromu, častější výskyt je zřejmě u nemocných s krevními chorobami jako jsou leukémie a u lidí trpících autoimunitními nemocemi. Může vzniknout i po některých lécích, jako jsou například retinoidy, hormonální antikoncepce, antiepileptika apod.

Projevy

Nemoc se projevuje horečkou, únavou, bolestmi kloubů a hlavy, zvýšeným množstvím bílých krvinek v krevním obrazu a kožní vyrážkou. Vyrážka má charakter náhle vzniklých zarudlých pupenců a vystouplých plošek. Při histologickém vyšetření se zjistilo, že tato ložiska jsou taktéž přeplněna bílými krvinkami. Vyrážkou bývá postižen obličej, krk, trup i končetiny. Někdy se mohou pupínky měnit ve vřídky, což je nepříjemné.

Diagnostika

Diagnóza se stanoví z viditelných projevů a pak z histologického vyšetření vzorku postižené kůže. Kromě vlastní diagnózy Sweetova syndromu je vhodné u pacienta pátrat po nádorech (zejména krevních jako jsou leukémie) a autoimunitních chorobách. Kožní vyrážka u Sweetova syndromu je totiž jakýmsi odrazem těchto vnitřních chorob na kůži.

Léčba

Léčba spadá do kompetence dermatologů. Podávají se zejména kortikoidy, případně další protizánětlivé a imunitní reakce tlumící léky. Efekt léčby bývá uspokojivý, po jejím vysazení má však někdy vyrážka tendenci se vracet. Na druhou stranu má vyrážka někdy tendenci vymizet i bez jakékoliv léčby. Po vymizení vyrážky po ní na kůži většinou nezůstávají žádné stopy ani jizvy.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013