Sternální punkce

Sternální punkce je časté vyšetření prováděné hematology, tj. lékaři specializujícími se na vyšetřování a léčbu krevních chorob. Název vychází ze slova sternum – hrudní kost a punkce – vpich.

Princip

Vyšetření slouží k získání vzorku kostní dřeně. Pacient si lehne, lékař potře dezinfekcí jeho hrudník, pak se do oblasti hrudní kosti píchne umrtvující injekce. Poté se do hrudní kosti vbodne speciální silná jehla a jí se do injekce nasaje malý vzorek buněk kostní dřeně. Tento vzorek pak hematologové natřou na podložní sklíčko a vyšetří jej pod mikroskopem.

Příprava

Na samotné vyšetření se pacient nemusí nijak zvlášť připravovat, nemusí být nalačno. Vyšetření se provádí buď při pobytu na nemocničním lůžku, nebo na něj pacient přijde ambulantně.

Význam: Vyšetření má největší přínos v případech, kdy pacientovi odebereme vzorek krve, vyšetříme ho a zjistíme v něm něco podezřelého – obvykle nevysvětlitelné změny v počtu bílých a červených krvinek či krevních destiček. Máme-li podezření na nějaké primárně krevní onemocnění (aplastická anemie, leukémie, mnohočetný myelom apod), může lékař ze sternální punkce ledacos zjistit. Ze získaného vzorku pozná, jak moc se v kostní dření vyrábí krvinky, zda v ní nejsou přítomné nádorové buňky apod.

Problémy: Žádné velké problémy s sebou toto vyšetření nenese, některé pacienty může vpich trochu zabolet, ale díky umrtvení to není nic strašného. Jistým omezením je fakt, že se jedná “jen” o cytologické vyšetření. To znamená, že vzorek ukazuje pouze získané buňky kostní dřeně bez zachování její struktury. Chceme-li důkladnější vyšetření, které nám ukáže strukturu kostní dřeně, musíme provést trepanobiopsii kosti kyčelní, kdy se vbodne ještě silnější jehla do kosti kyčelní, a získá se malý váleček tkáně. To je však již větší zákrok než prostá sternální punkce.

Výhody

Sternální punkce je jednoduché a dostupné vyšetření, které pacienta nijak zvlášť nezatíží a může hematology orientačně informovat o poměrech panujících v kostní dřeni.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013