Sterilizace

Sterilizace je jednou z mnoha antikoncepčních metod. Oproti ostatním metodám má tu zvláštnost, že ji lze do značné míry považovat za definitivní a nevratné řešení. Cílem je způsobit trvalou neplodnost bez poškození pohlavních žláz (varlat a vaječníků).

Provedení: Celkem pochopitelně vzhledem k odlišnosti pohlavních soustav rozlišujeme podle způsobu provedení mužskou a ženskou sterilizaci.

1. Mužská sterilizace – Synonymem pro tento zákrok je vazektomie neboli přerušení chámovodů. Zákrok není příliš obtížný a provádí se jen v místním znecitlviění. Po umrtvení se otevře šourek a lékař získá přístup k chámovodům. Chámovody jsou hadičky, které vedou spermie z varlat směrem do močové trubice, kde se pohlavní cesty napojují na cesty močové. Po zajištění přístupu k chámovodům je lékař na dvou místech podváže a přetne. Tím se přeruší kontakt varlat se zbytkem pohlavních cest a spermie se do ejakulátu nemohou dostat. Muž je schopen pohlavního styku i ejakulace. Je to proto, že spermie tvoří jen malou součást ejakulátu a většina objemu této tekutiny se vytváří v prostatě a semenných váčcích. Ejakulát muže po provedené vazektomii má podobné složení jako ejakulát před vazektomií, ale neobsahuje spermie.

Po provedení zákroku je nutno po určité době zkontrolovat nepřítomnost spermií v ejakulátu. Lidské tělo má úžasné regenerační schopnosti a přetnuté chámovody se mohou někdy zhojit. Z toho důvodu nelze ani vazektomii považovat za 100% úspěšnou antikoncepční metodu.

2. Ženská sterilizace – Provádí se častěji než mužská sterilizace a podstatou je přerušení vejcovodů. Oproti mužské sterilizaci je nutné provést chirugický zákrok v dutině břišní. Přístup lze získat klasickým řezem nebo pomocí laparoskopie. Po získání přístupu lékař v břiše najde vejcovody a přeruší je. Tím se znemožní transport vajíčka z vaječníku do dělohy, což nevyhnutelně vede k neplodnosti. Antikoncepční účinnost sterilizace žen je vysoká, opět však není stoprocentní.

Indikace: Zákrok má smysl u lidí, kteří již děti mají a žádné další si nepřejí, nebo pokud existuje riziko ohrožení života ženy při dalším těhotenství. Velkou výhodou sterilizace je vysoká učinnost bez nutnosti užívat hormonální antikoncepci nebo jiné antikoncepční metody.

Příprava

Samotnému zákroku musí předcházet informování o jeho provedení a aspektech. Vzhledem k charakteru zákroku a zásahu do rozmnožování musí dotyčný (-á) se zákrokem podepsat informovaný souhlas.

Otěhotnění po sterilizaci: Otěhotnění po sterilizaci je teoreticky možné. Z hlediska muže je vazektomie relativně vratný proces a chirurgicky lze přerušené chámovody opět zrekonstruovat. Takový muž pak má určitou (i když nižší) šanci zdravou ženu úspěšně oplodnit. Sterilizovaná žena to máš těžší – vaječníky se do funkční podoby zrekonstruovat nedají. Žena může být nicméně uměle oplodněna tzv. in vitro fertilizací (šance otěhotnění je nicméně nižší než u umělého oplodnění nesterilizované ženy). V tomto procesu se jí odeberou vajíčka, oplodní spermiemi partnera „ve zkumavce“ a pak uloží do dělohy.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013