Sedimentace

Vyšetření tzv. sedimentace (označované zkratkou FW – Fähraeus-Westergren) stále patří mezi běžně používané vyšetření krve. Nutno ovšem poznamenat, že není příliš specifické a v dnešní době je do značné míry nahrazováno vyšetřením CRP.

Princip

Sedimentace značí pokles a usazování červených krvinek ve skleněné kapiláře (dutá tenká trubička) naplněné vzorkem odebrané krve. Usazování červených krvinek neznamená srážení! Je to pouze běžný fyzikální jev společný pro jakékoliv pevné částice v tekutině. Výhodou sedimentace je tradičně její jednoduchost, dala se provést přímo na oddělení či v ambulanci. Postavíme-li skleněnou kapiláru naplněnou odebranou nesrážlivou krví do vertikální polohy, začnou v ní červené krvinky vlivem gravitace klesat na dno a nad nimi zůstane vrstva krevní tekutiny. Modernější je umísťování vzorků krve do specializovaných přístrojů, které odečtou sedimentaci v laboratoři.

Normální hodnoty sedimentace u dospělých se pohybují do cca 15-20mm/hod. Číslo závisí na věku, neboť s věkem se sedimentace urychluje. U žen je rychlejší než u mužů kvůli obvykle menšímu množství červených krvinek, což sedimentaci urychluje.

Význam má fakt, že sedimentace se urychluje u většiny chorobných stavů, typické je to obzvláště pro zánětlivé procesy. Zánět v organizmu, ať už je jeho příčina jakákoliv (infekce, nádor, autoimunitní poruchy), je obvykle spojen se zvýšenou tvorbou různých bílkovinných sloučenin. Tyto bílkoviny usnadňují shlukování červených krvinek do větších útvarů zvaných roleaux [čti roló] (tzv. penízkovatění červených krvinek), které rychleji klesají, a urychlí tak jejich sedimentaci.

Schéma – Princip sedimentace = shlukování červených krvinek

Příprava

Jedná se o normální odběr vzorku krve. Žádná zvláštní příprava není proto nutná s tou výjimkou, že náběr by měl být prováděn nalačno. Krev ve zkumavce, u které chceme zjistit sedimentaci musí být doplněna sloučeninou, která zabrání srážení krve. V opačném případě by se krev srazila a sedimentace by odečíst nešla.

Nevýhody

Nevýhodou je nespecifičnost vyšetření. Zvýšená sedimentace může znamenat cokoliv a někdy její příčinu ani nezjistíme. Nejběžněji se se zvýšenou sedimentací setkáváme u infekčních stavů a rozsáhlejších nádorových procesů. Kromě toho je sedimentace zvýšena v těhotenství, při chudokrevnosti, a jak už bylo řečeno výše, zrychluje se s věkem. Z hodnoty sedimentace můžeme odhadnout tíži stavu, ale přesnější informace nám nyní může podat i velmi snadné a vcelku levné vyšetření CRP.

Význam: Ze zvýšené hodnoty sedimentace lze odhadnout přítomnost nějaké abnormality v organizmu a dle klinických příznaků pak cílit další vyšetřování. Samotná sedimentace bez dalších vyšetření nám však nic konkrétního říci nemůže.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013