Říhání (krkání)

Říhání (krkání) znamená zpětný únik vzduchu z žaludku, což je doprovázeno zvukem vznikajícím při rozkmitání horního jícnového svěrače (oddělujícího jícen od hltanu). Většinou se jedná o neškodnou a normální věc, která je v naší kultuře pouze společensky nevhodná, nicméně někdy může časté říhání souviset s některými chorobami.

Příčiny

1. Hltání – Při hltání kromě jídla a tekutin polykáme velké množství vzduchu, v žaludku se pak vytvoří vzduchová bublina, kterou po určité době vyříhneme. V některých kulturách je odříhnutí si po jídle vyjádřením, že nám jídlo chutnalo.

2. Sycené nápoje – V tomto případě se vzduchová bublina v žaludku vytvoří z bublinek oxidu uhličitého, který je rozpuštěný v nápoji. Po nahromadění vzduchu ho pak vyříhneme.

3. Antacida – Jedná se o volně prodejné přípravky ze skupiny sloučenin proti překyselení žaludku. Antacida jsou látky na bázi uhličitanů, které chemicky reagují s žaludeční kyselinou za vzniku vody a oxidu uhličitého. Vzniklý oxid uhličitý je plyn, který můžeme vyříhnout.

4. Refluxní nemoc – Někdy časté říhání znamená narušení funkčního a anatomického vztahu mezi jícnem a žaludkem, které vyvolává návrat kyselého žaludečního obsahu a jeho poškozování. Kromě říhání se typicky objevuje pálení žáhy.

5. Porucha vyprazdňování žaludku – Odborně se označuje jako gastroparéza. Má řadu příčin, poměrně často se s ní setkáváme jako s komplikací u mnoha let trvající cukrovkou 1. typu nebo 2. typu. Cukrovka narušuje mimo jiné i nervy ovlivňující pohyblivost trávícího traktu a to vede k hromadění potravy v žaludku. Nechutenství, časté říhání a zápach z úst jsou běžnými doprovodnými projevy. Jako řešení obvykle podáváme léky na zrychlení pohybu trávícího traktu (prokinetika).

Diagnostika

Je-li říhání časté a je-li doprovázeno dalšími příznaky jako jsou občasné bolesti břicha, nebo pálení žáhy, je možné provést gastroskopické vyšetření, které nás může informovat o anatomických poměrech v jícnu a žaludku.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013