Plastika očních víček

První viditelné projevy stárnutí pleti se projevují nejdříve v obličeji, v nejcitlivější a esteticky velmi významné partii kolem očí. Zejména oční víčka jsou funkčně i mimicky velmi exponovaná, a není proto divu, že první požadavky na případné korekční zásahy se týkají zejména těchto partií. Plastika očních víček se provádí jako samostatný výkon na dolních či horních víčkách, anebo současně. K plastice očních víček často přistupujeme při řešení problematiky stárnutí celého obličeje, v takovém případě by měla plastice očních víček předcházet plastika obličeje a krku. Ideální časový odstup je tři měsíce po faceliftu. Stále častěji se provádí tyto operace současně. vicka2Málo kdo si uvědomuje, že stárnutí na obličeji přichází komplexně. Neuvolňuje se jen kůže víček, ale i celého obličeje včetně čela a obočí. Zde kůže klesá a její pokles se nejvíce objevuje v okolí očnice, kde se pokles vlastně zastaví. Je dobré se při konsultaci rozhodnout, zda by nebylo lepší operovat i čelo, tedy foreheadlifting. Pokud ano, pak je optimální pořadí operací – nejdříve čelo, a až pak plastika víček. Dnes se již plastická operace čela provádí endoskopicky.

 

 

Pacient a jeho rozhodnutí pro plastiku očních víček

Prvním a zásadním krokem před rozhodnutím pro plastiku očních víček je osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem. Samozřejmým předpokladem pro uvažovanou plastiku očních víček je dobrý zdravotní stav, který určuje horní věkovou hranici pro tento zákrok. Dolní věkový limit je individuální, ale vzhledem k elasticitě kůže kolem očí provádíme plastiku víček ve věku do 3O let velice zřídka.

Hodnocení pacienta před plastikou očních víček

Každý pacient musí podstoupit interní a laboratorní předoperační vyšetření, nejlépe osobním praktickým, tzv. domácím lékařem, který zná dobře anamnézu pacienta. Pokud pacient nechce, aby blízké okolí vědělo o jeho operaci, je nejlepší ten internista, kterého doporučí operatér, neboť je důležitá důvěra operatérova v poctivé interní vyšetření. Na většině pracovišť také pacient vyplní a odevzdá psychologický dotazník, který hodnotí psycholog. Smyslem je objektivní posouzení psychického stavu pacienta, protože i ten má významný vliv na průběh a výsledek plastiky očních víček.
Předoperační hodnocení místního nálezu při plastice očních víček

Lidské oko je uloženo v lebce v polštářích tukových zrn, která mají jemná pouzdra. Tato pouzdra ztrácejí postupem let svou pevnost a tukové váčky se začnou zvolna protlačovat do podkoží očního víčka. Tak vzniká tukový prolaps, čili výhřez tuku a ochabnutí kruhového svalu očního. K tomuto procesu dochází pomalu a nenápadně, jeho důsledkem jsou však viditelné estetické nedostatky – váčky. Při plastice očních víček je nezbytně nutné odstranit nejen nadbytek kůže, ale i tukové prolapsy. U horních víček, kde je rozsah pohybu kůže nesrovnatelně větší než na víčkách dolních, vznikají dříve nebo později velké kožní nadbytky. Ty mohou být ovlivněny i dalšími faktory – typem kůže, náchylností k otokům víček (např. vlivem alergie, onemocněním ledvin, nejčastěji však vrozenou dispozicí) s již zmíněnými častými prolapsy tukových váčků u horních víček, zejména ve vnitřních koutcích. U dolních víček jsou velké kožní nadbytky spíše vzácností, ale dojde-li k poklesu kůže dolních víček až k hranici tváře, je chirurgické řešení daleko obtížnější. Proto je důležité vyhledat pomoc chirurga včas. Plastická operace odstraňující tukové prolapsy v celé šíři dolního víčka zachová dlouhodobě přirozený tonus kůže dolních víček a nevytvoří nevzhledné váčky pod očima. Je však třeba upozornit na to, že ani plastickou operací se neodstraní jemné mimické vrásky na dolním víčku a v zevním koutku oka. Ty vznikají vlivem navyklé mimiky obličejových svalů u každého jedince individuálně a jsou prakticky trvalé. Pokud nelze operovat horní i dolní víčka najednou, například pro již pokročilý stav přebytků kůže víček, upřednostňuje se operace dolních víček. Tento postup doporučujeme, neboť u operace dolních víček nelze přehnaně ubrat přebytky kůže. Okraj víček s řasami, tzv. cantus, neudrží tah kůže, může dojít k výhřezu spojivky nejčastěji v zevní třetině oka. Předcházíme tomu tím, že zde ponecháváme malý přebytek kůže, který později korigujeme právě operací horních víček.

Před plastikou očních víček

Tyto pokyny jsou pro pacienty závazné, při jejich nedodržení se vystavujete riziku, že plastiku očních víček nebudete moci eventuelně podstoupit!
Po konečném vyšetření plastickým chirurgem a po jeho rozhodnutí pro plastiku očních víček se pacient podrobí předoperačnímu internímu vyšetření. Pokud je vše v pořádku, dostane smluvní termín operace.
Zaplacení zálohy je potvrzením motivace pacienta a kryje náklady na přípravu plastiky očních víček v případě, že nechá propadnout termín. Každé pracoviště řeší tuto situaci smluvním způsobem.
Alespoň měsíc před operací je zakázáno užívat následující léky: Acylcoffin, Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Harburettas, Mironal, event. další, obsahující kyselinu acetylosalicylovou, která snižuje srážlivost krve! Dále nejsou vhodná tzv. vasodilatancia, léky na roztažení cév.

Pacientka musí počítat s tím, že bude potřebovat na zákrok dovolenou.
Pacient se dostaví v dohodnutý čas po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy, žena bez nalíčení. Nalačno. Od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit.
Nutno si přinést tmavé brýle.
Veškeré šperky včetně náušnic nechte doma.
Vezměte si oděv, který se nepřetahuje přes hlavu.
Při propuštění do domácího ošetření je v zájmu pacienta mít zajištěný doprovod. Pracoviště nemůže ručit za komplikace, které mohou při nedbalém transportu nastat.
Doma si připravit převařenou vodu, nebo si zajistit fyziologický roztok či borovou vodu, kterou bude po návratu domů používat k obkladům. Toto chlazení lze nahradit přikládáním speciálních gelových sáčků, které se též chladí v lednici.

Plastika očních víček

Operatér si ještě jednou pacienta vyšetří, znova probere veškerou problematiku, ověří si shodnost názorů pacienta těsně před výkonem s předchozí poradou. Princip operace spočívá v předkreslení řezu a eventuálně v množství odebrané kůže. Po odstranění tukových váčků a revizi krvácení operované krajiny se sešije kůže. Někteří operatéři přelepují stehy speciální sterilní náplastí. Celý zákrok se provádí v místním znecitlivění. Vlastní plastika očních víček horních nebo dolních trvá přibližně 30-40 minut, operace obou víček najednou při nezkomplikovaném průběhu nepřesahuje 90 min a je ukončena obklady s elastickou kompresí. Po operaci je pacient ještě sledován. Doba této kontroly je závislá na celkovém stavu a na reakci pacienta na operační výkon. Poté ještě v den operace může být na základě rozhodnutí lékaře propuštěn do ambulantního ošetření, bez obkladů, s tmavými brýlemi na očích.

Otoky víček a podkožní krevní podlitiny patří k pooperačnímu průběhu. V tomto období doporučujeme klidový režim s pečlivým přikládáním studených obkladů a elastickou kompresí na noc. Optimální doba pro střídání chladných obkladů nebo gelových brýlí je minimálně tři hodiny. Po 3-7 dnech po operaci odstraňujeme stehy. Po extrakci stehů doporučujeme ještě do 10.-14. dne přikládat chladné obklady přes noc. Do běžného životního režimu se mohou pacienti zapojit po sedmi dnech po operaci, po 14 dnech po operaci mohou začít ženy užívat běžnou kosmetiku, na kterou jsou zvyklé. Ke sportování a fyzické zátěži se pacient může vrátit po 3-4 týdnech. Jizvy po operaci mizí individuálně po 2 týdnech až po 2 měsících. Všechny tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je pochopitelně individuální a závisí ve velké míře nejen na daných možnostech hojení každého jedince a celkového pooperačního průběhu, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta.

vicka2Závěrem chceme připomenout, že k plastice očních víček je potřeba přistupovat po pečlivé úvaze. V zájmu pacienta i v zájmu našem je pozitivní výsledek a oboustranná spokojenost při minimalizaci rizika. Pacient proto musí chirurgovi věřit a řídit se jeho pokyny. Pacient si musí uvědomit, že operací nelze zcela změnit tvar dané části těla. Jsou-li názory operatéra a pacienta rozdílné, je nutné přistoupit k určitému kompromisu, většinou ze strany pacienta. Chirurg se vždy snaží pacientovi maximálně vyhovět. Pokud jsou nároky pacienta nereálné a nerozumné, jestliže není možné je z medicínského hlediska splnit, může chirurg operaci odmítnout. Má na to z odborného, morálního i etického hlediska právo.

Tyto informace jsou pouze všeobecným přiblížením plastiky očních víček zájemci o tento výkon. Nelze je brát v úvahu doslova, protože každý operatér je zvyklý na určitý postup, volba metody je dána jeho plasticko-chirurgickou školou, osobními zkušenostmi a znalostmi, které by měl pacient respektovat. Po pročtení těchto instrukcí a po vyšetření vám váš plastický chirurg podá konkrétní informace specifické pro vás.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013