Píchání u srdce

Píchání u srdce je problém, který během života zažije jistě každý. Jedná se o častý typ bolesti na hrudi, která naštěstí nebývá závažná. Přesto se s vyděšenými pacienty s píchavou bolestí na hrudi setkáváme poměrně často, a proto je vhodné říci si k tomuto problému několik slov.

Příčiny

Píchavá bolest u srdce není většinou paradoxně spojena se srdečním svalem a jeho onemocněními, na rozdíl od pocitů pálení či tlaku na hrudi. Píchání u srdce je obvykle vyvoláno poruchami nervosvalovými, tj. různými degenerativními procesy krční a hrudní páteře, funkčními bloky páteře, uskřípnutím některého z hrudních nervů apod. Zejména u neurastenických a psychicky labilnějších pacientů mohou být obtíže akcentovány jejich psychickou a emocionální rozladou. Právě tato nejběžnější příčina „píchání u srdce“ se nicméně velmi těžko diagnostikuje a diagnózu stanovujeme z velké části vylučováním ostatních, a dodejme závažnějších příčin bolestí na hrudi (viz. příslušný text).

Diagnostika

Základem je rozhovor s pacientem – Lékař zjišťuje přesný typ bolesti, kam vystřeluje, při jakých příležitostech se objevuje, zda závisí na poloze těla a zda jsou přítomné i jiné obtíže. Pro píchavé bolesti na hrudi vycházející od nervů a od páteře platí spíše to, že vznikají bez závislosti na fyzické námaze a zhoršují se v určitých polohách (např. při ulehnutí na postel, nebo při předklonu). Nebývají spojené s dušností, ale zejména při uskřípnutí některého hrudního nervu se mohou zhoršovat při nádechu.

Z fyzikálního vyšetření je vhodné změřit tělesnou teplotu (k vyloučení zánětlivých příčin bolesti) a vyplatí se vyšetřit hrudník pohmatem, zejména napojení jednotlivých žeber na hrudní kost. Vyvoláme-li pohmatem bolest, je nervosvalová příčina bolesti velmi pravděpodobná. Fyzikální vyšetření rutinně doplňujeme vyšetřením EKG, které může odhalit závažné příčiny bolesti na hrudi, jako je infarkt, angina pectoris a s menší spolehlivostí i plicní embolii.

Krevní náběry mají v diagnostice také své místo – zánětlivé procesy v těle můžeme vyšetřit pomocí CRP, onemocnění srdečního svalu ověřujeme náběry srdečních enzymů a eventuální plicní embolii můžeme vyloučit stanovením tzv. D-dimerů.

Ze základních zobrazovacích metod lze jistě doporučit provedení rentgenu hrudníku a hrudní a krční páteře, které nám mohou vyloučit různé choroby plic, a na druhé straně mohou poukázat na poruchy páteře, které mohou stát v pozadí potíží.

Léčba

Usoudíme-li, že jsou potíže spíše nervosvalového původu, odesíláme pacienta obvykle do neurologické a-nebo rehabilitační ambulance. Zásadní jsou režimová opatření, rehabilitační cvičení, léky na uvolnění svalového napětí, léky proti bolesti a u úzkostnějších pacientů i antidepresiva.

Shledáme-li z rozhovoru s pacientem, či z výsledků některých výše zmíněných vyšetření jinou příčinu píchání na hrudi, směřujeme další vyšetřovací a eventuálně léčebný postup dle našeho podezření (viz. text o bolesti na hrudi).
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013