Nitráty

Nitráty jsou skupinou léků, které mají význam v interní medicíně, zejména v kardiologii. Užívá

je (trvale či nárazově) celá řada pacientů, a proto bychom o nich měli znát některá fakta.

Účinky: Nitráty mají společnou tu vlastnost, že po jejich požití se z nich v krevním řečišti

našeho těla začne uvolňovat oxid dusnatý (NO). Tato látka má vliv na tepny a způsobuje jejich rozšíření. Rozšíření tepen za prvé umožní lepší průtok krve a za druhé sníží krevní tlak. Je to logické už z fyzikálního hlediska – máte trubku s protékající tekutinou a zvětšíte průsvit trubky.

Využití

Výše uvedené efekty se využívají v léčbě anginy pectoris a léčbě vysokého krevního tlaku. Angina pectoris je velmi nepříjemná námahová /či dokonce klidová/ bolest na hrudi, jejíž příčinou je horší prokrvení srdce při zúžených koronárních tepnách (detaily si přečtěte v daném článku). Nitrát po aplikaci roztáhne mj. i koronární cévy a tím zlepší průtok krve do srdečního svalu. Bolesti vymizí. Nitrát lze použít i při infarktu myokardu za předpokladu, že dotyčný jedince nemá příliš nízký tlak.

U léčby vysokého tlaku je situace obdobná – nitrát způsobí roztažení tepen a tím pokles tlaku. Nitráty se v tomto ohledu používají spíše k rychlému zvládnutí příliš vysokého tlaku a nikoliv

jako dlouhodobý lék.

Nitráty lze podávat v tabletové formě, ve formě spreje i ve formě nitrožilní. Účinné látky se

až tak moc neliší – jde prostě jen o to, do jaké lékové formy se zpracují. Celkově bych je

dle důvodu podání rozdělil na 3:

a) Zvládnutí náhlé bolesti u anginy pectoris či při infarktu myokardu – V tomto případě

se používá tableta či sprej, kterou si postižený člověk dá (v případě spreje vstříkne)

pod jazyk. Nitrát se rychle vstřebá sliznicí dutiny ústní a má rychlý efekt spojený

s vymizením bolesti. Do této skupiny patří například sloučenina isosorbid dinitrát, která

je obsažena ve spreji Isoket. nebo sloučenina glycerol trinitrát ve formě podjazykové

tabletky Nitroglycerin.

b) Preventivní užívání nitrátů k snížení rizika záchvatu bolesti u anginy pectoris – V tomto případě se používají tabletové formy, z nichž se nitrát pomalu uvolňuje. Obvykle se užívá 1x denně. Do této skupiny patří např. sloučenina isosorbid mononitrát, která je obsažena v léku Mono Mack Depot, Monosan a Monotab.

c) Podání nitrátu při velice vysokém tlaku – V tomto stavu dáváme přednost formám nitrátů uzpůsobeným k nitrožilnímu podání. Lze jej aplikovat v infuzi, ale já osobně jsem zvyklý

podávat nitrát dávkovací pumpou, která požadované množství pomalu vtlačuje do organismu pacienta. Z používaných účinných látek je to např. již výše zmíněný isosorbid dinitrát

(roztok Isoket) či glycerol trinitrát (roztok perlinganit)

Pozn pro mediky: Zápis v teplotce vypadá v takovém případě například takto:

Perlinganit 2 amp do 50ml i.v. / 24 hodin. Pacientovi je nutno monitorovat krevní tlak a dle potřeby je možno rychlost podávání dále upravit.

Nevýhody

Nevýhodou je, že užíváním nitrátů pacientovi můžeme způsobit nízký tlak se všemi důsledky – únava, motání hlavy, omdlévání. V takovém případě dávky nitrátů snižujeme, či

nitráty vysazujeme. Kromě toho mohou nitráty vyvolat bolesti hlavy a rozšiřováním cév způsobovat zarudnutí obličeje.

Je nutno vzít v potaz i fakt, že dlouhodobé užívání nitrátů u anginy pectoris nemá žádný význam z hlediska úmrtnosti pacientů. Úmrtnost pacientů užívajících nitrát se prakticky neodlišuje od pacientů, kteří nitrát neužívají. Nitrát „jen“ snižuje frekvenci anginózních bolestivých záchvatů, a proto musí být doplňován kombinacemi dalších léků, které již riziko smrti snižují.

Závěr: Nitráty patří k cenným lékům, které mají velké užití proti bolestem na hrudi ze srdečních příčin a uplatňují se i při léčbě vysokého tlaku. Ačkoliv jsou mezi pacienty trpícími anginou pectoris oblíbené, musíme vzít v úvahu, že samy o sobě nemají nitráty prakticky žádný vliv na jejich přežití. Snížení četnosti záchvatů a úleva při záchvatech již vzniklých je dle mého názoru nicméně i tak velikým pozitivem.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013