Metabolický syndrom X

Metabolický syndrom X se také označuje jako syndrom X nebo Reavenův syndrom. Jedná se o soubor symptomů, které se vyskytují u osob s vyšším rizikem kardiovaskulárních nemocí a cukrovky 2. typu.

Syndrom je definovaný výskytem alespoň 3 z těchto 5 příznaků a nálezů:

  • Koncentrace HDL cholesterolu (dobrý cholesterol) je nižší než 1.25 milimolů na litr u mužů nebo pod 1 milimol na litr u žen.
  • Koncentrace tuků (triacylglycerol) v krvi je vyšší než 1.7 milimolů na litr.
  • Hladina cukru v krvi nalačno je nad 6 milimolů na litr.
  • Krevní tlak je vyšší než 130/85.
  • Obvod pasu u žen je nad 88 centimetrů, u mužů je nad 102 centimetrů.

Přeloženo do běžného jazyka je nositel(ka) metabolického syndromu jedinec s břišní formou obezity, vysokou hodnotou tuků v krvi a s nízkou hodnotou dobrého HDL cholesterolu. Krevní tlak těchto jedinců je zvýšený. Vyšší hodnota krevního cukru je obvykle spojená s inzulinovou rezistencí, kdy tkáně člověka začínají mít potíže s příjmem cukru z krve, což je proces řízený inzulinem. Člověk má sice inzulinu dostatek, ale cukr stejně hůře přechází do tkání a stoupá jeho koncentrace v krvi.

Příčiny

Přesný mechanizmus vzniku syndromu není dosud prozkoumaný, ale vyvolávající faktory známe. Je evidentní, že existuje jistý genetický předpoklad, který u daného jedince zvyšuje riziko vzniku syndromu. Dalšími faktory jsou věk a zejména nezdravý životní styl (nezdravé stravování s vysokým příjmem energie, tuků a cukrů, nedostatek pohybu a fyzické aktivity), který vede ke zvyšování hmotnosti.

Komplikace: Rostoucí hladiny cukrů u nemocného vedou k postupnému vzniku cukrovky 2. typu. vysoký tlak, cukrovka 2. typu a vysoké hladiny krevních tuků pak značně urychlují proces aterosklerózy. Všechny tyto faktory pak vedou k zužování a poškozování velkých i malých tepen, což může vyvolat poškození prakticky všech orgánů. Nebezpečné je postupující selhávání ledvin, poškození sítnice a následné poruchy zraku, ischemická choroba srdeční (včetně anginy pectoris a infarktu myokardu) a ischemická choroba dolních končetin. Riziko úmrtí na tyto komplikace je velice vysoké.

Diagnostika

Pro diagnózu syndromu je nutné vyšetření lékařem, nejlépe internistou, které je spojené s anamnézou, fyzikálním vyšetřením a základními krevními náběry.

Léčba

S léčbou se musí začít co nejdříve a musí být komplexní. Je nutný dostatek pohybu a zdravá strava, které by měly vést ke snížení hmotnosti. Již pokles hmotnosti o 10% má za následek výrazné zlepšení prognózy. Poruchy koncentrace tuků v krvi se kromě pohybu a zdravé stravy léčí pomocí léků ze skupiny hypolipidemik. Vysoký krevní tlak se léčí pomocí antihypertenziv, velmi výhodné jsou u metabolického syndromu ACE-Inhibitory, které kromě snížení tlaku chrání tkáň ledvin a srdeční sval.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013