Mendelsonův syndrom

Mendelsonův syndrom je stav, kdy dojde k vdechnutí žaludečního obsahu, což následně vyvolá těžký chemický zápal plic. Žaludeční obsah je velmi kyselý, navíc může obsahovat zbytky potravy. Pokud se tato agresivní směs dostane do plic, způsobí jejich těžké poškození. Z poškozených plicních cév se může do plic dostat tekutina, což je v podstatě obraz plicního edému. Narušená plicní tkáň může být kromě toho následně napadena bakteriemi a původně neinfekční chemický zánět přejde do klasického bakteriálního zápalu plic.

Příčiny

Obvykle je k vdechnutí žaludečního obsahu třeba celá řada faktorů, které způsobí nedostatečnou funkci záklopky hrtanové – celková anestezie při operačních zákrocích a jiné poruchy vědomí, obrny svalů krční oblasti, poloha vleže apod. Rizikem jsou z těchto důvodů zejména operace prováděné v celkové anestezii a pak také resuscitace. Při resuscitaci leží člověk ve vodorovné poloze a stlačování hrudníku může způsobit vytlačování žaludečního obsahu směrem vzhůru, odkud je pak vdechnutý.

Projevy

Hlavním projevem je dušnost a kašel. Pokud se plicní tkáň infikuje, nastoupí k tomu ještě teploty. Projevy mohou být značně dramatické a Mendelsonův syndrom poměrně často končí smrtí postiženého.

Prevence

Před operačním zákrokem není od věci podat pacientovi léky snižující kyselost žaludeční šťávy a během operace je vhodným řešením intubace, tj. zavedení trubice do dýchacích cest, která oddělí dýchací soustavu od trávící. Podobně lze řešit stav při resuscitaci. Nutno poznamenat, že intubace ne vždy dotyčné ochrání.

Diagnostika

Stav obvykle vzniká krátkou dobu po resuscitaci či po operaci v celkové anestezii. V krevních náběrech zjistíme výkyvy v krevních plynech (pokles obsahu kyslíku). Poškození plic žaludečním obsahem lze zjistit provedením CT hrudníku.

Léčba

Jedince s Mendelsonovým syndromem by měl být umístěn na monitorované lůžko na ARO či JIP. Měla by být znovu proveden intubace a zjištění umělé plicní ventilace (tj. za nemocného dýchá přístroj). podávají se kortikoidy, které tlumí zánětlivou reakci na chemicky agresivní žaludeční obsah. Kromě toho je nutno podávat antibiotika, která zabrání bakteriální infekci postižené tkáně.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013