Konizace děložního čípku

Konizace děložního čípku je poměrně častý diagnostický a léčebný zákrok v gynekologii, který má ženu chránit před rakovinou čípku.

Indikace: Konizace se většinou provádí tehdy, byly-li předchozími vyšetřeními (typicky při kolposkopii) zjištěny změny na děložním čípku, které by mohly být považována za přednádorový stav. V takovém případě je nutno podezřelou část čípku odstranit a vyšetřit vzorky pod mikroskopem. Na druhou stranu by příliš velké narušení čípku operačním zákrokem mohlo ženě do budoucna zabránit úspěšně donosit plod.

Příprava

Záleží na vlastním provedení. Provede-li se zákrok jen v místním znecitlivění, není příprava nutná. Provádí-li se za uspání, mělo by předcházet klasické předoperační vyšetření a 6-8 hodin před zákrokem by žena neměla nic jíst a ni pít.

Provedení: Rozsah a typ zákroku je vždy individuální Někdy se provádí jen v místním umrtvení, někdy za krátkého uspání (viz. výše). V podstatě jde o to, že se pomocí speciální jehly nebo kličky zasunuté k čípku přes pochvu odstraní dolní část čípku. Odstraněná část mívá často tvar kužele a odesílá se na histologické zhodnocení, které může potvrdit přednádorové změny a určit, zda byl rozsah zákroku dostačující.

Nejsou-li přítomny zásadnější komplikace, pak po zákroku většinou není nutná hospitalizace a žena ještě týž den odchází domů.

Nevýhody

Po zákroku může docházek k lehkému krvácení a špinění, po několik týdnů se nedoporučuje pohlavní styk a koupání se ve veřejných koupalištích či rybnících (riziko infekce). Určité narušení děložního čípku může následně o něco snížit schopnost této anatomické oblasti udržet v těhotenství plod v děloze, proto se při plánování rozsahu zákroku bere v potaz také to, zda žena dále plánuje rodit, či nikoliv.

Výhody

Jde o velmi krátký a nezatěžující zákrok, který nejenže umožní získat tkáň na vyšetření pod mikroskopem, ale v ideálním případě vede i k odstranění nemocné sliznice a zabrání tak vzniku rakoviny čípku.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013