Jaterní encefalopatie

Jaterní encefalopatie je označení pro narušení mozkových funkcí, které je důsledkem selhávání jater.

Příčiny

Játra jsou chemickou továrnou těla. Vytváří sloučeniny potřebné pro správný chod vnitřního prostředí, srážlivosti krve a výživy organizmu. Kromě toho jsou nepostradatelná v detoxikaci potenciálně škodlivých látek a odstraňování těchto škodlivin z těla.

Hlavní příčinou jaterního selhání je zhoršení jaterní cirhózy, která může být způsobena mnoha faktory, z nichž nejčastější je alkoholizmus (v takovém případě jaterní encefalopatie může nasedat na již existující alkoholovou demenci). Více naleznete v příslušných textech.

Ať je příčina selhání jakákoliv, důsledky jsou podobné. V organizmu se začnou hromadit škodliviny, z nichž nejvýznamnější jsou dusíkaté zplodiny vznikající ze snězených bílkovin. Na jejich tvorbě má kromě chemických reakcí v našem těle významný podíl i střevní mikroflóra.

Pozn: Zhoršení jaterní encefalopatie způsobuje i TIPS, což je speciální trubice, která zajistí dobrý průtok krve játry. Její použití je indikováno u portální hypertenze a krvácení z jícnových varixů. TIPS sice zlepší průtok játry, jenže umožní krvi ze střev, která je plná dusíkatých zplodin, volný průtok do mozku bez kontaktu s jaterní tkání.

Projevy

Dusíkaté zplodiny (např. amoniak) cirkulují v krvi a pronikají i do mozku, jehož buňky začnou poškozovat. Při postupném zhoršování funkce jater jsou příznaky plíživé a zprvu nenápadné. Zprvu se může objevovat mírná zmatenost a zapomnětlivost, dalším typickým projevem je přehození denního cyklu, tj. spánek ve dne a bdění v noci. Objevit se může zvláštní forma třesu známá jako tzv. flapping tremor. Zmatenost se postupně zhoršuje, nakonec se přidruží křeče, poruchy vědomí, poruchy hybnosti, kóma a smrt.

Při náhlém selhání jater (např. poškození jater po požití muchomůrky zelené) nastupují těžké příznaky velice rychle a smrt může nastat relativně krátce po otravě.

Diagnostika

Kromě příznaků potřebujeme informace o poškození jater (anamnéza, fyzikální vyšetření, krevní náběry (jaterní testy), ultrazvuk apod) můžeme u pacienta nalézt i další projevy cirhózy (ascites, pavoučkové névy apod). V krvi nalezneme zvýšené hladiny dusíkatých zplodin, jako je amoniak. Jednoduchým testem vypovídajícím o poškození mozku je i kreslení jednoduchých obrázků, se kterým začne mít nemocný obtíže. Použití zobrazovacích metod jako je CT mozku slouží spíše k vyloučení jiných příčin poruch mozkové funkce jako je např. krvácení do mozku (u alkoholiků ne až tak vzácné).

Léčba

Pacient s těžkou jaterní encefalopatií je ohrožen na životě. Většinou je nutná hospitalizace a provedení alespoň základních opatření. Zásadní je zabránit zácpě. Stolice přítomná v trávícím traktu se stává potravou pro bakterie střevní mikrofĺóry, které z bílkovin v ní obsažených tvoří dusíkaté zplodiny. Proto podáváme projímadla (např. sirup lactulosu) v dávce, abychom dosáhli několika řídkých stolic denně. Ze stejných důvodů se podávají antibiotika, která střevní mikroflóru hubí (například sloučenina rifaximin – lék Normix). K ochraně jaterní tkáně se podávají tzv. hepatoprotektiva, ale jejich efekt je minimálně sporný. Kromě těchto opatření pochopitelně léčíme projevy jaterní cirhózy a dáváme pozor na hrozící rozvrat vnitřního prostředí.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013