Ileoanální pouch

Ileoanální pouch [ileoanální pauč] je chirurgickým zákrokem u pacienta, kterým bylo odstraněno tlusté střevo i s konečníkem. Cílem vytvoření pouche je zajištění komfortu pacienta se zachováním co nejpřirozenějšího odchodu stolice. Dá se tedy do značné míry chápat jako vylepšenou variantu prosté ileostomie.

Význam: Jak již bylo zmíněno výše, používá se vytvoření pouche u stavů po chirurgickém odstranění tlustého střeva s konečníkem – to může být nutné u nemocí jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, familiární adenomatózní polypóza a rakovina tlustého střeva.

Princip

Podstatou pouche je napojení konce tenkého střeva na zbytek konečníku se zachovaným konečníkovým svěračem. Na konci se předtím ovšem kličky tenkého střeva naskládají vedle sebe sešijí se k sobě – vznikne tak jakýsi rozšířený vak, který přebírá funkci konečníku.

Operace se obvykle provádí v několika krocích, součástí zákroku je odstranění tlustého střeva a konečníku, vytvoření pouche, dočasné vytvoření ileostomie, tj. vyústění tenkého střeva na povrch břicha a nakonec po 2-3 měsících zrušení ileostomie a napojení tenkého střeva na pouch. Dočasná ileostomie má ten význam, aby se stolice nedostávala do nově vytvořeného pouche a tam nezpůsobila infekci.

Vytvořený ileoanální pouch

Problémy: Tenké střevo zakončené pouchem samozřejmě nedokáže funkci tlustého střeva a konečníku zcela nahradit. V době po operacích proto nemocný trpí častým nucením na stolici a průjmy. Tento stav se během následujících týdnů zlepšuje, přesto však musí člověk chodit na stolici vícekrát denně.

Nepříjemnou komplikací je vznik zánětu pouche, tzv. pouchitida [paučitida]. To je typické zejména pro pouche vytvořené u pacientů s ulcerózní kolitidou. Záněty se léčí mesalazinem, antibiotiky a probiotiky, nejde-li stav zvládnout, pak se pouch chirurgicky odstraňuje.

Výhody

Hlavní výhodou je relativně dobře napodobený způsob normálního vylučování stolice, tj. průchod stolice střevem (i když jen tenkým) a její odchod řitním otvorem. Alternativou pouche je vytvoření trvalé ileostomie, tj. vyústění tenkého střeva na povrchu břicha. V takovém případě stolice kontinuálně (neustále) pomalu odtéká z těla a zachytává se do speciálního sáčku, který se lepí na kůži na nově vytvořený vývod.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013