Helicobacter pylori

Helicobacter pylori [helikobakter] je zajímavá bakterie, za jejíž výzkum byla udělena Nobelova cena. Jedná se o tyčinkovitý mikroorganizmus, který je schopen odolávat i velice nepříznivému vnějšímu prostředí. Proto se nelze divit, že ho nacházíme uvnitř žaludku, kde je schopen přežít působení kyseliny chlorovodíkové.

Helicobacter je bakterie velice rozšířená a předpokládá se, že jí trpí až 50% naší populace. Většinou je jeho nosičství bezpříznakové, někdy však může helicobacter způsobovat různé choroby trávícího traktu.

S přítomností helicobactera mohou být spojené zánětlivé změny žaludeční sliznice, vznik žaludečních vředů, některých forem rakoviny žaludku a určitého typu lymfomu.

Lymfom je zhoubný nádor z lymfatické tkáně. Helicobacter je spojen z tzv. MALT lymfomem, který vzniká z lymfocytů žaludeční sliznice. Prognóza tohoto typu lymfomu je naštěstí velice dobrá.

Schéma – Helicobacter Pylori

Diagnostika

Při podezření na přítomnost helicobactera nebo při nálezu vředů máme dvě možnosti. Při gastroskopii odebrat drobnými klíšťkami vzorek sliznice z dolní části žaludku a v ní se pak helicobacter prokáže. druhou možností, která však není dostupná na běžných pracovištích je ureázový test. Při tomto testu využíváme toho, že helicobacter umí štěpit močovinu. Pacient vypije ochucený roztok močoviny (nikoliv moči!) se speciálně značeným uhlíkem a po určité době pak dýchne do speciálního přístroje. Je-li helicobacter v žaludku přítomný, močovinu rozštěpí za vzniku oxidu uhličitého (CO2), jehož značený uhlík ve vydechnutém vzduchu přístroj detekuje. Další nepřímou možností, jak vyšetřit (ne)přítomnost Helicobactera po přeléčení antibiotiky (viz. níže) je vyšetření stolice na přítomnost jeho antigenu.

Léčba

Zásadní je otázka, zda nalezeného helicobactera léčit, či ne. Stále v tom není úplně jasno, ale v zásadě lze říci, že při průkazu zánětlivých změn nebo při nálezu vředů léčíme zjištěného helicobactera vždy. Léčba se provádí blokátorem protonové pumpy v kombinaci s antibiotiky – obvykle amoksiklav a klaritromycin. Na zaléčení se ovšem nesmíme dívat jako na jednou provždy hotovou věc – pacient se po čase může helicobacterem opět nakazit.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013