Geschwindův syndrom

Geschwindův syndrom je označení pro psychiatrické onemocnění nebo snad lépe řečeno pro poruchu osobnosti.

Příčiny

Příčiny nejsou zcela jasné, ale vzhledem k častějšímu výskytu syndromu u epileptiků se začala zkoumat souvislost a nyní se předpokládá jeho úzký vztah k typu epilepsii, kdy epileptické záchvaty vychází z oblasti levého spánkového laloku mozku. Jsou však popsáni i pacienti, u kterých se níže uvedené projevy rozvinuly bez průkazu epileptických záchvatů.

Projevy

Syndrom se projevuje charakteristickým chováním. Dotyčný či dotyčná ztrácí zájem o sex, jeho postoje a názory začínají být moralistické, mnohdy se začne vyskytovat abnormální zbožnost. Postižený si vytváří úzké emocionální vazby k lidem ve svém okolí, mívá sklony k nadměrným řečovým i písemným projevům a prakticky ztrácí smysl pro humor. Má zabíhavé myšlení, příliš se zaobírá detaily, někdy může být ve svých projevech i agresivní.

Diagnostika

K diagnóze syndromu je nutné neurologické, případně psychiatrické vyšetření. Ohledně syndromu panuje značná kontroverze a není dosud zcela jasné, zda tento způsob chování u některých epileptiků není pouhá shoda náhod. Jak už jsem psal výše, byly příznaky syndromu nalezeny i u lidí bez epilepsie v anamnéze.

Prevence a

Léčba

Prevence není známá. Stejně tak léčba může být maximálně psychiatrická. Otázkou je, zda postiženého léčit, protože se de facto jedná jen o určitý typ osobnosti, která sebe ani okolí nijak neohrožuje. Nutno podotknout, že moc legrace si s takovým člověkem asi neužijete.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013