Gangréna (sněť)

Sněť neboli gangréna je nebezpečným stavem, který ohrožuje život nemocného. Týká se zejména končetin a dříve byla obávanou komplikací válečných zranění. I dnes se naneštěstí s gangrénou setkat můžeme. Mezi hlavní viníky patří ateroskleróza a cukrovka (1. typu i 2. typu), o čemž si povíme v následujících odstavcích.

Podstatou gangrény je odumírání tkání těla, která nemají dostatečné cévní zásobení kyslíkem a živinami. Závažnou komplikací je pak infikování takto oslabených tkání tzv. anaerobními bakteriemi. Anaerobní bakterie nesnášejí kyslík a v tkáních trpících jeho nedostatkem proto mají skvělý život. Dřívější válečná zranění končetin byla živnou půdou pro gangrénu – hluboká bodná / sečná / střelná zranění poškodila tkáň končetin, často poškodila krevní cévy a při nedodržování hygieny do rány snadno pronikly anaerobní bakterie.

Příčiny

Základní příčinou vzniku gangrény v moderní době je ateroskleróza a cukrovka. Ateroskleróza způsobuje zužování tepen. Zúží-li se tepny na dolních končetinách, vzniká tzv. ischemická choroba dolních končetin. Při opravdu těžkých formách zúžení tepen jsou tkáně končetin prakticky bez kyslíku. Jejich hojivost je snížená. Cukrovka činí člověka náchylného k bakteriálním infekcím a diabetici jsou ohroženi syndromem diabetické nohy. Ateroskleróza je u diabetiků samozřejmě urychlená také. Těmito způsoby narušené tkáně dolních končetin se snadno infikují bakteriemi a jen obtížně se hojí. Gangréna může komplikovat i vážné poškození končetin působením fyzikálních faktorů, což je například omrznutí.

Typy gangrény:

1. Suchá sněť – Jako suchou sněť označujeme stav, kdy tkáně končetiny bez kyslíku začnou odumírat bez výrazné přítomnosti bakterií. Okrajové části končetin černají a usychají.

2. Vlhká sněť – Vlhká sněť je relativně odporný a zapáchající stav, kdy se do odumírající tkáně dostaly bakterie. Postižené tkáně se mění v cárovité špinavě nazelenalé zapáchající hmoty.

3. Plynatá sněť – Tento zvláštní podtyp sněti je způsoben přítomností bakterií ze skupiny clostridií. Clostridia jsou nebezpečné anaerobní bakterie, které rozežírají postižené tkáně a jako zplodiny metabolismu produkují řadu plynů a celou spoustu toxických látek. Napadená tkáň je oteklá, hnisavá a při pohmatu cítíme třaskání bublin plynu. Tato forma sněti je skutečně smrtelně nebezpečná.

Prevence

Gangréně můžeme předejít léčbou ischemické choroby dolních končetin a důslednou péčí o končetiny pacientů s cukrovkou ve snaze zabránit vzniku diabetické nohy.

Komplikace: Neléčená sněť hrozí závažnými komplikacemi, protože se bakterie mohou snadno rozšířit, způsobit otravu krve a jimi produkované toxiny mohou člověka usmrtit.

Léčba

Sněť je nutno léčit agresivně – z konzervativní léčby se podávají antibiotika nitrožilně ve vysokých dávkách. Efekt ovšem mnohdy nebývá dostatečný a tak musí nastoupit chirurg jako osoba nejpovolanější. Chirurgicky se odstraňují postižené odumřelé tkáně a oddělují se od tkání zdravých. V kritických momentech zbývá amputace nemocné končetiny jako život zachraňující výkon. Při léčbě anaerobních infekcí lze teoreticky využít i tzv. hyperbarickou komoru. To je uzavřené prostředí, kde se udržuje vysoká koncentrace vzdušného kyslíku. Anaerobní bakterie kyslík nesnášejí a jeho vyšší koncentrace proto vede k účinnějšímu a rychlejšímu zvládnutí anaerobních infekcí.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013