Flynn-Airdův syndrom

Flynn-Airdův syndrom je raritní geneticky podmíněné vrozené onemocnění, které postihuje zejména nervový systém. Nemoc má tendenci se postupem času zhoršovat.

Příčiny

Příčinou je genetická mutace. Přesná lokalizace postiženého genu není zřejmě přesně známá.

Projevy

Nemoc postihuje nervový systém, což se projevuje časným nástupem demence a poruchami hybnosti. Objevuje se také atrofie kůže a svalů. Postiženy jsou i oči, dochází k postupnému zhoršování zraku. Nemocní častěji trpí kazivostí zubů a bývají u nich přítomny epileptické záchvaty.

Pevence a

Léčba

Prevence nemoci neexistuje, stejně tak ji nelze vyléčit. Péče spadá do kompetence neurologů a očních lékařů, kteří však mohou maximálně zmírňovat postupně se horšící projevy.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013