Elektromyografie (EMG)

EMG je zkratka pro ElektroMyoGrafii. Díky tomuto vyšetření mohou lékaři zjistit mnoho informací o funkci nervů, svalů a nervosvalové ploténky a odhalit jejich onemocnění a poruchy.

Pohyb našich příčně pruhovaných svalů je řízen z mozku. Odtud se signál dostane do míchy a z míchy je pak veden nervovými vlákny až ke svalovým vláknům. Místo spojení nervu se svalem se nazývá nervosvalová ploténka. elektrický signál vedený nervem se na nervosvalové ploténce změní na chemický pokyn, který způsobí stažení svalových vláken a tím pohyb svalu.

Princip

EMG obvykle provádí neurolog. Používá se elektromyograf, což je vlastní záznamový přístroj s elektrodami – používá se stimulační elektroda a snímací elektroda. Stimulační elektroda se přilepí na kůži v místě vedení sledovaného nervu. Snímací elektroda se může připevnit na kůži nad sledovaný sval, kvalita takového vyšetření ovšem není zcela ideální. Proto se spíše používají snímací elektrody s jehlovými zakončení, které se do vyšetřovaného svalu vbodnou. To trochu bolí, ale pro kvalitu vyšetření to má svůj význam. Po aplikaci elektrody provede pacient opatrný pohyb vyšetřovaným svalem a přístroj ukáže změny elektrického potenciálu vyvolané jeho stahem. Nervový signál může být simulován i elektrickým podnětem vedeným ze stimulační elektrody.

Příprava

Před vyšetřením není třeba žádné speciální přípravy. Pacient může normálně jíst, pít i užívat své léky.

Význam: Trénovaný lékař může ze záznamu hodnotit vedení signálu nervem na sval a následně i jeho stahy, což umožňuje diagnostikovat poruchy nervů (neuropatie) a svalů (myopatie) a zhodnotit jejich tíži. Z konkrétních poruch jsou to například některé stavy spojené s úbytkem svalové hmoty, choroby patřící mezi polyneuropatie nebo myasthenia gravis, Duchennova choroba, syndrom karpálního tunelu, narušení nervů při výhřezu meziobratlové ploténky a mnoho dalších.

Problémy: Jediným problémem je mírná bolestivost při vpichu elektrody do svalu. Jiné nevýhody vyšetření nemá. Vzhledem k tomu, že jehly jsou velice tenké, může být vyšetření provedeno i u osob užívajících warfarin či jiné protisrážlivé léky bez obav z krvácení.

Výhody

Vyšetření je relativně rychlé, informativní a vyšetřovaný člověk není vystaven žádnému škodlivému záření. Jiná běžně dostupná metoda vyšetření nervů a svalů neexistuje.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013