Diagnostika cukrovky

Chcete-li si přečíst více o cukrovce 1. typu a cukrovce 2. typu, klikněte na příslušné odkazy.

Stanovení diagnózy cukrovky je v podstatě snadné – spočívá v náběru krve a zjištění koncentrace cukru v krvi (tzv. glykémie). Hodnota glykémie se udává v milimolech na litr [mmol/l]. Jak se postupuje? První odběr provádíme kdykoliv během dne a pacient před ním nemusí být nalačno. Při tomto náhodném odběru může dojít ke 3 možnostem:

I. Glykémie náhodná

1. Glykémie je vyšší než 11,1 mmol/l. V tomto případě má pacient cukrovku a další níže zmíněná vyšetření již není třeba provádět. Od této chvíle pohlížíme na pacienta jako na diabetika.

2. Glykémie je nižší než 6,1 mmol/l. V tomto případě je vše v pořádku a člověka již dále nevyšetřujeme. Z hlediska cukrovky považujeme dotyčného za zdravého.

3. Glykémie vyjde mezi 6,1 – 11,1 mmol/l . V tomto případě si nejsme jistí – člověk může být zdravý, může mít prostě jen vyšší glykémii po nedávném jídle, ale také může mít cukrovku. abychom vyrušili vliv potravy – pozveme si dotyčného k zopakování vyšetření, ale tentokrát nalačno.

II. Glykémie nalačno – U glykémie nalačno opět nastávají 3 možnosti.

1. Glykémie nalačno je vyšší než 7 mmol/l. V tomto případě má pacient cukrovku a další níže zmíněná vyšetření již není třeba provádět. Od této chvíle pohlížíme na pacienta jako na diabetika.

2. Glykémie nalačno je nižší než 6,1 mmol/l. V tomto případě je vše v pořádku a člověka již dále nevyšetřujeme. Z hlediska cukrovky považujeme dotyčného za zdravého.

3. Glykémie nalačno vyjde mezi 6,1 – 7 mmol/l. V tomto případě si opět nejsme jistí. Tomuto stavu se anglicky říká „Impaired Fasting Glucose (IFG)“ a člověka s touto glykémií nalačno dále vyšetříme pomocí Orálního Glukózového Tolerančního Testu (oGTT).

III. oGTT – Toto je poslední fáze diagnostiky přítomnosti, či nepřítomnosti cukrovky. Vyšetřovaný přijde nalačno a dostane vypít přesnou dávku cukru rozpuštěného ve vodě (tj. oslazenou vodu). U dospělých se obvykle rozpustí 75 gramů cukru v 250mililitrech tekutiny. Po 60 a 120 minutách od vypití se pak změří glykémie. Pomocí tohoto testu se definitivně určí, jak je organismus schopen reagovat na zvýšený příjem cukrů v potravě. Mohou opět nastat 3 možnosti:

1. Hodnota glykémie po oGTT je za 60 minut vyšší než 11,1 mmol/l a za 120 minut taktéž vyšší než 11,1 mmol/l. Od této chvíle pohlížíme na pacienta jako na diabetika.

2. Hodnota glykémie po oGTT je za 60 minut nižší než 11,1 mmol/l a za 120 minut pod 7,8 mmol/l. V takovém případě je dotyčný zdravý.

3. Hodnota glykémie po oGTT je po 60 minutách vyšší než 11,1 mmol/l, ale po 120 minutách je mezi 7,8 – 11,1 mmol/l. O člověku s tímto výsledkem řekneme, že má porušenou glukózovou toleranci a má vyšší riziko vzniku cukrovky. Je vhodné, aby změnil životosprávu (zdravá strava, dostatek pohybu, zhubnutí) a za určitý čas u něj vyšetření zopakujeme. Ideálně se přesune do zdravé skupiny s normálním výsledkem, méně ideálně mu opět vyjde porušená glukózová tolerance a v nejhorším případě se mu diagnostikuje cukrovka.

Ačkoliv se to může zdát složité, tak nám po absolvování všech vyšetření vždy vyjdou jen 3 typy pacientů – zdraví, diabetici a pacienti s porušenou glukózovou tolerancí. Pro lepší pochopení posloupnosti vyšetření doporučuji podívat se na obrázek níže.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013