Crush syndrom

Crush syndrom [Kraš syndrom] je stav, který souvisí s těžkými úrazy. Je značně nebezpečný a ohrožuje nemocného na životě. O podstatě tohoto problému si povíme v tomto textu.

Příčiny

Principem vzniku crush syndromu je dlouhodobější stlačení měkkých tkání (zejména svalů) nějakou zevní silou. Typické je to u zraněných, kteří jsou při nějaké nehodě zasypáni – zeminou, pískem, troskami budov apod.

Projevy

Při masivním stlačení zevní silou se tkáně poškodí. Jakmile se takto zasypaný člověk vytáhne, začne se crush syndrom projevovat. Odkrvené stlačené tkáně se znovu prokrví, což ovšem není až tak dobré, jak by se mohlo zdát. Poškozenými drobnými cévami totiž začne do tkání pronikat krevní tekutina a vznikají otoky. Oteklé tkáně stlačí cévy a zhorší přívod kyslíku a živin do postižených tkání. Tekutina tvořící otoky navíc chybí v cévách a člověku začne selhávat krevní oběh. Postiženy jsou zejména ledviny. Dalším problémem je sloučenina myoglobin, která se nachází ve svalech. Při poškození svalů stlačením se začnou svalová vlákna rozpadat (odborně rabdomyolýza) a po uvolnění tlaku se z nich začne myoglobin uvolňovat do krevního řečiště. Jakmile se myoglobin dostane krví do ledvin, ucpe filtrační jednotky ledviny – glomeruly. Ucpání glomerulů v kombinaci s nedostatkem krevní tekutiny v cévách způsobí akutní selhání ledvin. A aby toho nebylo dost, objeví se problém s draslíkem. Z odumírajících buněk poškozených tkání se začne uvolňovat velké množství draslíku a narušené ledviny nejsou schopné ho vylučovat z těla. Vzniká nebezpečná hyperkalémie.

Stav zprvu zdánlivě zdravého člověka (nemusí mít žádné viditelné rány, ani vnitřní krvácení) se začne rychle zhoršovat, postižené tkáně otečou, jsou bolestivé a následně se začnou objevovat projevy snížení množství krevní tekutiny – rychlá srdeční akce, pokles krevního tlaku, zblednutí, poruchy vědomí při nedokrvení mozku a následně smrt.

Prevence

V tomto ohledu není zcela jasno, ale předpokládá se, že člověk, který byl zasypaný déle než 15 minut, by neměl být zcela vyproštěn, nebude-li možné mu pak rychle poskytnout odbornou pomoc.

Léčba

Hlavní je udržet pacienta naživu po kritické období několika týdnů. Obvykle je nutná dialýza, která nahrazuje ledviny a zajišťuje odstranění odpadních látek. Kromě toho je nutná hospitalizace na JIP či ARO oddělení, tlumení bolestí a zajišťování dostatku krevní tekutiny infuzemi.Přežije-li člověk kritické období, může mít vyhráno, protože funkce ledvin se u akutního selhání má tendenci postupně upravit. Jsou-li některé části těla (zejména pak končetiny) crush syndromem příliš poškozeny, je nutné je odstranit, tj. provést amputaci.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013