Brunsův syndrom

Brunsův syndrom je označení pro neurologické onemocnění, které je spojeno s poruchou odtoku mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok se vytváří v dutinách, které se nachází uvnitř mozku. Jsou celkem čtyři a označují se jako mozkové komory. Mok těmito vzájemně propojenými komorami protéká a nakonec se malými otvory dostane do prostoru obklopujícího mozek. Z tohoto prostoru se pak mok filtruje do krevních žil, které odvádí krev z hlavy směrem k srdci.

Příčiny a

Projevy

Brunsův syndrom vznikne tehdy, když dojde při pohybu hlavou k takovému zúžení v komorových cestách, které zablokují odtok moku. Příčinou mohou být cysty v místě čtvrté komory mozkové a nádory mozku poblíž této oblasti. Charakteristikou syndromu je, že za normálních okolností mozkomíšní mok zúženými cestami odtéká, ale při určitém pohybu hlavou (obvykle při předklonu hlavy) dojde k úplnému uzávěru a objevení se symptomů. Symptomy zahrnují náhlou bolest hlavy, zvracení, motání hlavy a poruchy rovnováhy.

Diagnostika

Je nutné neurologické vyšetření s využitím zobrazovacích metod jako je CT mozku nebo magnetické rezonance.

Léčba

Je-li to možné, je nutno odstranit příčinu, tj. strukturu způsobující útlak komorového systému. Neurochirurgický zákrok může být jediným schůdným řešením, ale je nutné si uvědomit, že ne vždy jsou nitrolební procesy operovatelné.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013