Bolest při nádechu

Bolest při nádechu je relativně častým a ve většině běžných případů neškodným příznakem. Někdy může být na druhou stranu spojena i se závažnějšími stavy. Vzhledem k tomu, že se často (ale ne vždy!) jedná o onemocnění pohrudnice (pleury), je bolest při nádechu označována jako pleurální typ bolesti.

Příčiny

1. Svalová bolest – Objevuje se zejména při nadměrné fyzické zátěži, kdy dojde k namožení mezižeberních dýchacích svalů, což pak vede k jejich bolestivosti při dýchání.

2. Zánět pohrudnice – Odborně se označuje jako pleuritida. Jedná se o zánět blány která pokrývá plíce a vystýlá dutinu hrudní. Stav obvykle nasedá ne nachlazení a infekci horních cest dýchacích. Kromě bolestí při nádechu se objevuje i zvýšená tělesná teplota, únava, bolesti svalů a kloubů, prostě běžné známky infekce. Nutno dodat, že pleuritida může mít řadu dalších neinfekčních příčin, o který si můžete přečíst v příslušném textu. Některé mohou být nebezpečné (autoimunitní nemoci, nádory). Pro diagnózu pleuritidy je důležitý rentgen hrudníku, který vyloučí zápal plic a někdy může zjistit i zánětlivé postižení pohrudnice.

3. Zápal plic – Odborně se označuje jako pneumonie. Toto relativně běžné infekční onemocnění může vést k podráždění pohrudnice, což je spojeno se vznikem bolesti při nádechu. Zásadní pro diagnózu je rentgen plic, který může pneumonii odlišit od pleuritidy.

4. Úrazy – Úrazy hrudníku bývají často spojeny s následnou bolestí při dýchání. Poměrně typicky se jedná o zlomeniny žeber. Odhalí je rentgen hrudníku se zaměřením na žebra na bolestivé straně.

5. Pneumotorax – Proniknutí vzduchu do dutiny hrudní a kolaps plíce může být kromě dušnosti spojen i s bolestí při nádechu.

6. Mezoteliom – Tento většinou zhoubný a velmi nebezpečný nádor pohrudnice bývá spojen s jejím ztluštěním a může způsobit místní neinfekční zánět. Pleurální bolest je pak nevyhnutelným důsledkem. Některé formy mezoteliomu jsou úzce spojeny s vystavováním se azbestu. Kromě mezoteliomu se může bolest při dýchání objevit i u pokročilých forem rakoviny plic.

7. Plicní embolie – I tento nebezpečný stav může být spojen s bolestí při nádechu. Je velmi varovné, když je tato bolest spojena s náhle vzniklou dušností, vykašláváním krve apod. Podezření kromě těchto příznaků můžeme mnohdy pojmout i z EKG vyšetření. Podrobnější informace o plicní embolii vyšetřovacím a léčebném postupu najdete v příslušném textu.

Diagnostika

Důležitá je anamnéza a zjištění jakýchkoliv dalších obtíží pacienta.Z fyzikálního vyšetření má největší význam poslech fonendoskopem nad plící na postižené straně. Ze zobrazovacích metod je nejlepším dostupným vyšetřením rentgen plic. Dále postupujeme podle výsledků výše zmíněných vyšetření. Je-li podle zobrazovacích metod na postižené straně přítomna voda na plíci ve větším množství, je možné ji pomocí jehly odsát (což může přinést určitou úlevu) a poslat na mikrobiologické, cytologické a biochemické vyšetření.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013