Blokátory kalciových kanálů

Blokátory kalciových kanálů (BKK) patří mezi oblíbené léky na vysoký tlak. Jsou s oblibou předepisovány samotné i v kombinaci s jinými léčivy.

Princip

Účinné látky působí na buněčné kanály pro vápník ve svalových buňkách srdce a krevních cév. Dochází k uvolnění svalstva cév, což vyvolá pokles krevního tlaku. Srdeční svalovina se o něco méně stahuje a tím se sníží srdeční výdej.

Účinné látky: Blokátory kalciových kanálů rozdělujeme do dvou základních skupin:

1. Nedihydropyridinové – Jedná se o BKK 1. generace, kromě snížení tlaku mohou zpomalovat srdeční rytmus. Patří sem zejména tyto látky:

Verapamil – např. léky Isoptin a Verapamil

Diltiazem – např. lék Diacordin

2. Dihydropyridinové – Sem patří novější BKK 2. generace, které užívá většina lidí. Patří sem například tyto účinné látky:

Amlodipin – např. léky Agen, Zorem, Hipres, Amloratio, Orcal a další

Nitrendipin – např. léky Unipres, Lusopress, Baypress aj.

Felodipin – např. léky Felocor, Felodipin, Plendil ER, Presid aj.

Isradipin – např. lék Lomir

Lacidipin – např. lék Lacipil

Využití

BKK používáme k léčbě vysokého tlaku, velmi dobře se kombinují s léky ze skupiny ACE-Inhibitorů a některými diuretiky.

Nevýhody

BKK by se neměly podávat těhotným a kojícím ženám, dále pak pacientům v akutním akutním srdečním selhání a u některých významných chlopenních vad. Léky mohou způsobovat bolesti hlavy. Typickým nežádoucím účinkem BKK léků jsou pak otoky dolních končetin. Při jejich objevení se musí dávka preparátu ponížit nebo zcela vysadit. Větší riziko komplikací je u nedihydropyridinových preparátů, které mohou způsobit bradykardii, obzvláště pokud bychom je zkombinovali s beta-blokátory.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013