Biopsie ledviny

Biopsie ledviny je diagnostická metoda, která se provádí spíše na vyšších nefrologických pracovištích. Její podstatou je získání malého vzorku tkáně ledviny k histologickému vyšetření.

Princip

Pacient při zákroku většinou leží v poloze na břiše. Zákrok se provádí pod ultrazvukovou či CT kontrolou, přičemž ultrazvuk má velkou výhodu v nepřítomnosti škodlivého záření. Po ozřejmění anatomických poměrů ultrazvukem se v místě budoucího vpichu odezinfikuje kůže, podá se umrtvující injekce a pod kontrolou ultrazvukové sondy se do cílové ledviny vbodne tenká jehla. Tato jehla je konstruovaná tak, že po jejím vytažení v ní zůstane malý vzorek tkáně. V případě nutnosti je možné vpich zopakovat.

Po výkonu má pacient většinou nařízen klid na lůžku, v případě bolestí se podávají léky proti bolesti. Pravidelně se měří krevní tlak a pulz, před propuštěním se provádí základní vyšetření moči a krevní obraz.

Příprava

Samotné vyšetření se provádí v lokální anestézii, pacient je tedy při vědomí. Příprava před vyšetřením není nutná, pacient by ovšem měl s předstihem několik dnů vysadit po domluvě s ošetřujícím lékařem léky na ředění krve, pokud je užívá. Před samotným vyšetřením se obvykle kontroluje krevní tlak a vhodné je u pacienta vyšetřit srážení krve.

Význam: Biopsie je relativně invazivní vyšetření, má svá rizika, a i proto se neprovádí běžně. Je velmi výhodná v případě, kdy potřebujeme vzorek ledvinné tkáně. Obvykle se jedná o případy akutního či chronického selhání ledvin u mladých lidí, kdy nemůžeme běžnými způsoby určit vyvolávající příčinu. Z onemocnění ledvin je biopsie a následná histologie ideální v diagnostice glomerulonefritid. Pomocí speciálních imunohistochemických metod lze nejen prokázat přítomnost glomerulonefritidy, ale často i rozeznat její typ.

Problémy: Zákrok může být někdy bolestivý. Poměrně často se vyskytuje krvácení, které se projeví nálezem krve v moči. Krvácení však většinou samovolně ustává. Ačkoliv se výkon provádí přísně asepticky, nelze při vpichu zcela vyloučit ani průnik infekce do hlubokých tkání těla včetně samotné ledviny.

Výhody

Biopsie ledviny je relativně rychlá metoda, která nám jako jediná dává možnost vyšetřit tkáň ledviny z histologického hlediska. Jde o velice výtěžnou metodu u pacientů s podezřením na některou z glomerulonefritid.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013