Biopsie jater

Biopsie jater je diagnostickou metodou, jejíž podstatou je získání vzorku jaterní tkáně k dalšímu vyšetřování.

Princip

Vyšetření se provádí vleže na zádech pod kontrolou ultrazvukem. Do místa vpichu se nejprve aplikuje anestetikum k místnímu umrtvení. Následně se provede vpich speciální bioptickou jehlou, která je konstruována tak, že po vytažení obsahuje malý vzorek jaterní tkáně. Získaný vzorek je následně odeslán k histologickému vyšetření.

Po biopsii je nutný klid na lůžku, pacientovi je zdravotnickým personálem opakovaně kontrolován pulz a krevní tlak.

Příprava

Samotné vyšetření nevyžaduje od pacienta zvláštní přípravu. Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem je pochopitelně nutné s předstihem několika dnů vysadit léky na ředění krve, aby při zákroku nedošlo ke krvácení. Poslední potravu by měl vyšetřovaný přijmout večer před vyšetřením a k samotné biopsii by měl být nalačno.

Význam: Biopsie jater je pochopitelně invazivní vyšetření, které s sebou nese rizika, a proto se neprovádí u všech pacientů. Má smysl tehdy, pokud máme podezření na onemocnění jater – zvýšené jaterní testy, nález cirhózy jater dle ultrazvuku či příznaky jaterního selhávání, kdy z anamnézy ani pomocí jiných vyšetření nejsme schopni zjistit vyvolávající příčinu choroby. Další indikací může být nález neznámého ložiska v játrech pomocí zobrazovacích metod. Biopsie může být podstatě jedinou možností, jak odlišit ložisko rakoviny jater od metastázy jiného nádoru, neznáme-li jeho primární zdroj.

Problémy: Vyšetření jako je biopsie jater s sebou může nést riziko krvácení. Velmi nebezpečné může být krvácení z jaterního hemangiomu (nezhoubný nádor z krevních cév), pokud by došlo k jeho nabodnutí. Lékař by si proto měl být jistý, že ložisko, které se chystá bioptovat, není hemangiom.

Výhody

Biopsie jaterní je díky získání vzorku tkáně neocenitelným vyšetřením v diagnostice jaterního poškození neznámé vyvolávající příčiny a v diagnostice neznámých jaterních ložisek.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013