Benjaminův syndrom

Benjaminův syndrom je velice vzácné vrozené onemocnění s celkovými projevy. Přesná příčina není známá, jedná se o vrozenou o genetickou mutaci.

Projevy

Postižení trpí již od dětství malým vzrůstem, jejich vývoj je zpomalený. Inteligence bývá snížená a objevuje se různě silná mentální retardace. V krevním obraze dominuje chudokrevnost. Při vývoji jedince nedochází k dostatečnému vývinu kostí a zubů, u nemocných se častěji objevují zubní kazy. Součástí syndromu jsou i četné deformace lebky, obličeje a končetin.

Prevence a

Léčba

Prevence vrozeného onemocnění není známá, to samé platí pro léčbu. Jediná možnost spočívá v léčbě projevů nemoci – chirurgické zákroky u deformací, léčení chudokrevnosti, zubních kazů apod. Mentální retardace si vyžaduje speciální pedagogickou péči.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013