Ateroskleróza

Ateroskleróza je složitý děj, který se dá při velkém zjednodušení popsat jako poškozování cév spojené s postupným ukládáním tuku do jejichstěn. Na vzniku tukových aterosklerotických
plátů se významně podílí i imunitní systém. Tento proces probíhá dlouhodobě u všech lidí s větší nebo menší závažností a je spojen s mnoha komplikacemi. Hlavním důsledkem je postupné zužování nebo náhlé ucpání cévy. Postižené cévy se v jistém místě začínají zužovat, zhoršuje se tak průtok krve a určité orgány mohou být ohroženy nedostatkem kyslíku (ischemií). Velmi vážnou komplikací aterosklerózy je situace, kdy v místě aterosklerotického zúžení cévy dojde náhle k prasknutí narušené cévní stěny a vytvoření krevní sraženiny (trombu), která najednou cévu úplně ucpe. Pak může dojít k velmi závažnému a nečekanému poškození daného orgánu nedostatkem kyslíku.

Příčiny

Příčin aterosklerózy je celá řada. Patří k nim rostoucí věk (čím déle žijeme, tím víc se stěny cév opotřebovávají), mužské pohlaví (ženy jsou proti civilizačním chorobám chráněny až do přechodu svými hormony) a genetické předpoklady. U zmínce o pohlaví je vhodné zmínit, že po onom přechodu jsou ženy ohroženy kardiovaskulárními onemocněními více než muži.

Kromě výše uvedených existuje řada příčin, které můžeme úspěšně léčit a tím riziko aterosklerózy a jejích komplikací snižovat.

  • 1. Vysoká hodnota cholesterolu
  • 2. Vysoký krevní tlak
  • 3. Obezita
  • 4. Cukrovka 1. typu i cukrovka 2. typu
  • 5. Kouření cigaret

Schéma průběhu a komplikací aterosklerózy

Komplikace a

Projevy

Jak už bylo uvedeno výše, komplikace aterosklerózy souvisí se zužováním nebo náhlým uzávěrem cév a místem, kde se tomuto děje. Tyto komplikace jsou současně i klinickými projevy aterosklerózy. Nejčastěji postižené jsou tyto cévy:

1. Tepny koronární vyživující srdce – Dlouhodobým zužováním vzniká angina pectoris, při náhlém uzávěru vzniká infarkt myokardu.

2. Krkavice – Dlouhodobě se při jejich zužování zdánlivě neděje nic, protože mozek vyživují 4 cévy a zásobení kyslíkem s přehledem zvládnou. Při náhlém uzávěru krkavic sraženinou, případně vmrštěním této sraženiny do mozku však vznikne klasická ischemická cévní mozková příhoda mnohdy s doživotními následky (ochrnutí, ztráta citlivosti části těla, porucha řeči…).

3. Tepny ledvinné – Zúžení ledvinné tepny dlouhodobě dráždí ledvinu sníženým přítokem krve a drážděná ledvina pak svými působky způsobí zvýšení krevního tlaku, který dále zhoršuje aterosklerózu. Jedná se o klasický bludný kruh.

4. Tepny na dolních končetinách – Vzniká ischemická choroba dolních končetin. Dlouhodobé zužování cévy způsobí bolestivost v končetině při chůzi. Tato bolest je způsobena nedostatkem kyslíku a při zastavení rychle mizí. Při náhlém uzávěru existuje riziko smrti končetiny a bez včasné lékařské pomoci následné amputace.

5. Aorta – Na aortě může ateroskleróza spolu s vysokým tlakem způsobit oslabení její stěny a vznik výdutě neboli aneurysmatu aorty.

6. Oční cévy – Proces aterosklerózy poškozuje cévy sítnice a zvyšuje riziko vzniku degenerace žluté skvrny.

Diagnostika

Aterosklerózu lékař bude předpokládat u pacienta s projevy aterosklerotických komplikací a u nějž zjistí nakupení rizikových faktorů pomocí různých vyšetření. K těmto vyšetřením lze zařadit např. změření krevního tlaku, zjištění koncentrace cholesterolu a cukru v krvi, zjištění procenta tělesného tuku a vypočítání Body Mass Indexu apod. Klasickým vyšetřením, které přímo aterosklerózu potvrdí je ultrazvuk tepen. Ten velmi dobře ukáže místa tepen zúžená aterosklerotickými pláty.

Prevence a

Léčba

Prevence a léčba aterosklerózy vychází z jejích příčin. Těmto příčinám musíme bránit, případně je léčit, prevence a léčba je uvedena v příslušných textech. Abych to pro jistotu zopakoval, tak je nutno léčit a zabraňovat vzniku těchto onemocnění: obezita, zvýšený cholesterol, cukrovka 1. typu a cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, kouření cigaret. Základem je dostatek pohybu a zdravá výživa, z léků umí proces atersoklerózy brzdit zejména statiny. Preventivní účinek proti ateroskleróze mohou mít i přírodní léčiva působící na imunitní systém.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013