Antrax

Antrax neboli česky sněť slezinná je smrtelně nebezpečné infekční onemocnění, které postihuje zvířata i člověka. Skloňován byl zejména v roce 2001, kdy byly v USA rozesílány dopisní obálky s práškem obsahující infekční mikroorganismy antraxu.

Příčiny

Nemoc je způsobena tyčinkovitou bakterií bacillus anthracis. Bakterie je extrémně odolná a dokáže přežívat v půdě po desítky let ve formě velice špatně zničitelných spor. Bakterie antraxu napadá zvířata, zejména přežvýkavce (krávy, ovce, velbloudi, koně apod) a kontaktem s těmito zvířaty nebo jejich živočišnými produkty se může nakazit i člověk. Kultivace antraxových bacilů v laboratoři a jejich následné využití jako biologické zbraně je jinou formou tentokráte záměrného- šíření nákazy. Pokud jde o antrax hospodářských zvířat, tak ten byl ve vyspělém světě prakticky vymýcen.

Projevy

Existuje více forem antraxu a záleží na vstupu bakterie do těla. Průnik bakterií přes kůži znamená kožní formu antraxu, kdy se v daném místě začne vytvářet vředovitá struktura, která se postupně zvětšuje. V okolí vředu se zvětšují mízní uzliny a objevují se celkové příznaky jako je horečka a únava. Při spolknutí bakterií vzniká forma antraxu trávícího traktu. To je již mnohem vážnější typ antraxu. Projevy odpovídají těžkým trávícím obtížím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, průjmy – po rozšíření bakterií po těle pak nastává smrt. Nejtěžší a nejvíce smrtící formou je vdechnutí spor nebo bakterií, což má za následek vznik plicní formy antraxu. Bakterie se v tomto případě množí v plicích, způsobí těžký zápal plic, navíc se z plic mohou snadno šířit do krve a odtud do celého těla. I přes maximální péči končí tento typ nemoci obvykle smrtí.

Léčba

Léčba eventuálních případů se obvykle provádí ve specializovaných zařízeních s monitorací pacienta a zajištěním základních životních funkcí. Základem léčby jsou vysoké dávky antibiotik. Čím dříve je léčba zahájena, tím je prognóza nemocného lepší.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013