Angioplastika

Angioplastika je léčebný postup, který má za úkol zprůchodnit uzavřené nebo zúžené tepny. Využíváme ji tak v léčbě řady onemocnění kardiovaskulárního aparátu a to jak akutních, tak i chronických.

Princip

Nejprve se vpichem silnejší jehlou vytvoří přístup do některé z tepen těla (obvykle stehenní tepna) a tímto vstupem se do tepny zasune vlastní pracovní nástroj s vyfouknutým balónkem na konci. Za rentgenové kontroly se tento nástroj tepnou zasouvá až do místa, které je zúžené (nebo uzavřené). V tomto místě se balónek nafoukne, což má za následek rozšíření tepny. Po provedení úspěšné angioplastiky se zákrok ukončuje, nebo se do roztaženého místa zavede stent. Stent je trubicovitý objekt, který udrží v daném místě tepnu průchodnou a brání jejímu opětovnému zúžení nebo uzávěru.

Princip angioplastiky

Příprava

Pacient by měl být před zákrokem nalačno, předpokládané místo vstupu do cévního řečiště by mělo být vyholené a odezinfikované. Zákroky se provádí při vědomí pacienta.

Význam: Metodu obvykle používáme tam, kde došlo k zúžení tepen vlivem aterosklerózy nebo náhlým uzávěrem tepen krevní sraženinou. Podle postižené tepny pak rozlišujeme:

a) Koronární angioplastika – V tomto případě léčíme věnčité tepny, které zásobují kyslíkem srdce. Jejich zúžení může vyvolávat anginu pectoris, jejich uzávěr způsobí infarkt myokardu.

b) Angioplastika krkavic – V tomto případě se řeší zúžení krkavic, typicky na podkladě aterosklerózy.

c) Angioplastika ledvinných tepen – Nejčastěji se angioplastikou léčí zúžení ledvinných tepen na podkladě aterosklerózy, méně často na podkladě fibromuskulární dysplázie.

d) Angioplastika končetinových tepen – Používá se spíše v neakutních stavech u cév zúžených při léčbě chronické ischemické choroby dolních končetin. Akutní tepenné uzávěry se řeší spíše jinými metodami.

Nevýhody

Angioplastika je invazivním zákrokem, který má celou řadu možných komplikací, k nejčastějším patří krvácení a tvorba modřin v místě vpichu do tepny. Místa rozšířená balónkem se mohou časem opět zúžit nebo uzavřít, pravděpodobnost této komplikace snižujeme zavedením stentu.

Závěr: I přes jistá nevyhnutelná rizika představuje angioplastika elegantní a účinnou metodu v léčbě tepenných zúžení a uzávěrů, které mohou bez léčby způsobit vážné poškození řady orgánů a mnohdy i smrt.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013