Aneurysma aorty

Aortální aneurysma je velice nebezpečný stav, který nemocného ohrožuje na životě. Jeho projevy jsou neurčité a prvním projevem může být bohužel až smrt dotyčného. Přesně tak dopadl můj děda – ráno byl naprosto bez obtíží a večer byl již mrtvý. Žádné podezření na aneurysma u něj nikdy předtím nebylo stanoveno.

Definice: Aneurysma je vakovitá výduť tepny. Není to pravidlem, ale většinou mívá tato výduť oslabenou stěnu a je u ní vyšší riziko prasknutí vlivem tlaku krve. Vak aneurysmatu se od chvíle jeho vzniku neustále zvětšuje, toto zvětšování se nikdy nezastaví a nakonec končí prasknutím vaku a vylitím krve.

Aneurysma aorty je výduť největší tepny v našem těle. Aorta vychází ze srdce a probíhá přes hrudník do břicha až k pánvi, kde se větví na dvě iliacké tepny. V jejím průběhu z aorty vystupují všechny důležité tepny, které zásobují horní končetiny, hlavu a krk a vnitřní orgány. Tlak v aortě bývá velmi vysoký, na druhou stranu je její stěna pevná a odolná.

Příčiny

Výduť aorty se typicky nachází v její břišní části a na jejím vzniku se podílí více faktorů. Jedná se o faktory poškozující cévní stěnu jako je ateroskleróza, vysoký krevní tlak a samozřejmě i doba jejich působení, to jest vyšší věk. Tento způsob vzniku aneurysmatu aorty je nyní nejčastější.

V hrudní části aorty není aneurysma způsobené aterosklerózou tak typické, ale může zde vzniknout také. Často se zde však vyskytovalo aneurysma na podkladě syfilis. Syfilis ve svém třetím stádiu totiž stěnu aorty ošklivě poškodí a oslabí a to způsobí vznik aneurysmatu, které pak s oblibou praská. Na tento typ syflitického aneurysmatu zemřel v roce 1953 náš pan prezident, Klement Gottwald. Dnes již v ČR podobné případy nejsou, protože syfilis ve 3. stádiu se u nás prakticky nevyskytuje.

Měl bych dodat, že se dříve mluvilo i o tzv. disekujícím aneurysmatu aorty.To byl nesprávný název pro disekci aorty, která se vyskytuje typicky u Marfanova syndromu.

Na obrázku vidíte rozšíření břišní aorty v blízkosti odstupu ledvinných tepen

Projevy

Narůstající aneurysma většinou žádné projevy nemá. Velké aneurysma si může nemocný sám nahmátnout jako pulzující útvar v břiše. Obecně řečeno – jakmile při pohmatu něco pulzuje, je to zřejmě tepna. Projevy má aneurysma až při jeho prasknutí. V klasickém případě vznikne prudká bolest břicha z prasknutí a pak přijdou známky ztráty velkého množství krve, která se vylije do dutiny břišní – vzniká klasický šokový stav. Člověk má rychlý pulz, rychle dýchá, klesá mu krevní tlak a má studenou a bledou a kůži. Do břicha se poměrně rychle vylije několik litrů krve a tento stav je pak zakončen ztrátou vědomí z nedokrvení mozku, kómatem a smrtí. Osobně myslím, že pokud se někomu protrhne velké aneurysma, o kterém se předtím nevědělo, nemá dotyčný prakticky šanci přežít. Část lidí umírá na místě, část během převozu do nemocnice a část na operačním stole.

Někdy se ale několik dnů před totálním roztržením aneurysma pouze natrhne a vyteče z něj jen málo krve. Pak se krvácení na několik dnů zastaví a teprve potom dojde k úplnému prasknutí. To částečné prasknutí se projeví náhlou bolestí břicha, která však rychle přejde. Pokud by v této chvíli lékař aneurysma diagnostikoval, pacient by mohl přežít. Jenže který člověk půjde k lékaři kvůli krátkodobé bolesti břicha a který lékař bude právě na aneurysma myslet? Není to zase tak jednoduché.

Diagnostika

Aneurysma lze někdy diagnostikovat pohmatem břicha s nálezem pulzujícího objektu, poslechem pomocí fonendoskopu (je slyšet hlasitý šelest). Aneurysma spolehlivě odhalí i ultrazvuk nebo CT břicha.

Prevence

Vhodnou prevenci je vyvarování se rizikových faktorů aterosklerózy (více v článku o této nemoci).

Léčba

Z léků podáváme léky na snížení krevního tlaku a léky normalizující hladiny krevních tuků a cholesterolu. Léky samy o sobě však situaci nevyřeší a je nutno provést zákrok na aortě. První možností je endovaskulární zákrok (tj. bez otevření břišní dutiny), který provádí cévní internisti. Při zákroku zavedou vnitřkem tepny do místa rozšíření stent a tím aneuryzma překryjí. Druhou možností je chirurgické řešení, které spadá do sféry zájmu cévních chirurgů. Je více metod zákroku, v zásadě jde o to nějak odstranit vak a zpevnit stěnu tepny. Je-li nemocný člověk operace schopen a souhlasí s ní, měla by se provést. Jednou vzniklé aneurysma totiž růst nepřestane.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013