ACE-Inhibitory

ACE-Inhibitory (neboli zkráceně ACE-I) se řadí k mým nejoblíbenějším lékům. Jsou relativně často předepisované a jejich význam v současné medicíně je velký. Jaký mají tyto látky efekt, a proč jsou mezi lékaři tak oblíbené, si povíme níže.

Účinky a

Využití

ACE-Inhibitory umí snižovat krevní tlak a řadí se proto k základním lékům proti vysokému tlaku. Mají velmi pozitivní vliv na srdeční svalovinu a chrání ji před abnormální přestavbou (proto se mohou využít u léčby chronického srdečního selhávání). Podobný ochranný vliv mají i na tkáň ledvin, a proto jsou s úspěchem používány jako prevence onemocnění ledvin u diabetiků 1. typu a diabetiků 2. typu.

Účinné látky: Účinných látek ACE-Inhibitorů je celá řada a poznáme je docela dobře podle jejich koncovek – končívají na koncovku –pril:

Ramipril – např. léky Acesial, Ramipril, Piramil, Ramil, Tritace apod.

Kaptopril – např. lék Tensiomin

Enalapril – např. léky Enap, Berlipril, Enalapril, Enapril apod.

Perindopril – např. léky Prestarium, Perindopril, Apo-Perindo, Perinalon, Prenessa a další

Lisinopril – např. léky Dapril, Diroton, Lisipril a jiné

Pozn pro mediky: ACE-Inhibitory umí zablokovat tzv. ACE (Angiotensin Converting Enzyme) a tím v našem organismu brání vzniku účinné sloučeniny známé jako angiotenzin II, která umí zvyšovat krevní tlak. Základní efekt těchto léků je pak důsledkem poklesu angiotenzinu II.

Nevýhody

Léky ze skupiny ACE-Inhibitorů mohou způsobit zvýšení koncentrace draslíku v plazmě. Může tak vzniknout potenciálně nebezpečná hyperkalémie. Proto neškodí člověku s nově nasazenými ACE-Inhibitory po čase zkontrolovat hladinu draslíku v krvi. Spíše než hladina draslíku však může pacienty trápit nepříjemný suchý kašel. Nevím sice, proč přesně ACE-I tento kašel vyvolávají, ale je tomu tak. Kašel se pak stává poměrně častou příčinou nutnosti vysazení ACE-Inhibitorů a jejich nahrazení jinými léky. Je to škoda, ale nedá se nic dělat. V neposlední řadě bych dodal, že vysoké dávky ACE-Inhibitorů udělají člověku příliš nízký tlak se všemi nežádoucími efekty – únava, motání hlavy, kolapsové stavy apod. Není se čemu divit, to mohou udělat jakékoliv léky snižující krevní tlak.

Pozn pro mediky: ACE-Inhibitory se nesmí použít u pacientů se zúženou ledvinnou tepnou (pak by zhoršily průtok krve ledvinou a ohrozily by její funkci) a v žádném případě se nesmí použít jako antihypertenzivum u těhotných žen (mohou ohrozit plod).

Osobně jsem v dobré víře použil ACE-Inhibitory u jednoho pacienta s velmi vysokým tlakem špatně reagujícím na léčbu. Pak jsem si v kontrolních náběrech všiml, že začínají narůstat ledvinné parametry (tj. urea a kreatinin). Následné vyšetření (CT angiografie renálních tepen) potvrdilo přítomnost 75% zúžení jedné z renálních tepen. ACE-Inhibitory jsem musel vysadit a nahradit jinými léky.

Závěr: ACE-Inhibitory patří v dnešní době k základním lékům léčby vysokého tlaku a mnoha dalších s ním spojených chorob. Jsme-li v jejich předepisování a dávkování opatrní, nemohou nás prakticky nikdy zklamat.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013